Tiden runt år 1800 var orolig i Sverige. Kungen Gustaf III hade blivit skjuten på maskeradbalen 1792, då revolutionsvågorna från Frankrike svallade in emot Sverige. Vi hade svårt att värja oss mot storkonflikten som blossade upp i Europa: Napoleonkriget.

Sverige, som valde att ställa sig emot Frankrike, blev under kriget inringat sina forna fiender; Danmark och Ryssland och i samband med freden 1809 förlorades Finland till Ryssland. Under en militärkupp kort därefter fängslades kung Gustav IV och avsattes.

I kaoset som följde kom till sist den nya monarken att hämtas ifrån Frankrike. Det blev Jean Baptiste Bernadotte som kröntes till kung Karl den XIV Johan av Sverige 1810. Den nye kungen sökte samförstånd med Ryssland och fick stöttning i att erövra Norge som dock behöll sitt självstyre men där han själv blev kung för båda länderna.
 
Under den här tiden var alla i Sverige tvungna att gå i kyrkan på sön- och helgdagar, delta i nattvarden regelbundet, och varje år visa upp sina kunskaper i kristendomskunskap inför prästen under ett så kallat husförhör. Det var dessutom bara prästen som fick predika och tala om för människorna hur de skulle tro. Det var inte tillåtet att lyssna på andra än prästen som predikade, läsa andra religiösa texter än de som var godkända av kyrkan eller föra fram egna tolkningar av tro. Andra religiösa samfund än den protestantiska statskyrkan var också förbjudna.

För Helena Jakobsdotter som föddes 1784 i Sankt Anna församling i Östergötland, kom livet att bli problematiskt just utifrån att det inte rådde religionsfrihet i Sverige. Hon var en av många som tyckte att kyrkan och prästerna blivit slöa och tyckte att de, istället för att predika som de alltid gjort, borde de förnya och förbättra. Vi kan dessutom läsa hennes egna ord, om hur hon såg på sin samtid och allt som hände, då hon lämnat efter sig sina egna memoarer som hon skrev som vuxen.

På vilket sätt försökte Helena påverka och förändra? Hur agerade myndigheterna? Ta del av Helenas liv genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna.

Centralt innehåll

Barndomen
Konventikelplakatet
Predikare - Lena
Hospitalet