Helena bröt mot rådande lagar på flera sätt.  Dels genom att hon predikade offentligt, dels genom att hon vandrade runt och inte hade en fast anställning någonstans. Eftersom hon inte bättrade sig efter prästens samtal och hot bestämde sig myndigheterna för att agera på ett mer hårdhänt sätt. Fängelse var inte aktuellt eftersom hon inte var fullt arbetsför, då hon haft hjärnblödning som barn, och straffen vid denna tid gick ut på att du skulle arbeta hårt. Lösningen blev dårhuset, eller psykiatrisk avdelning som vi säger idag. Helena kom till Vadstena hospital som inrättats redan på medeltiden, och hon kom att få stanna kvar väldigt länge.

En liggare med text
Källa: Fångjournal juni 1807, Linköpings slottshäkte: Länsstyrelsen i Östergötland, Landskansliet, vol. EXa:1
Avskrift (Pdf)

En uppslagen bok med handskriven text

Källa: Intagningshandlingar, Birgitta sjukhus arkiv, Sjukhusintendenten, vol. GIIa:7
Avskrift (pdf)
Modern avskrift (pdf)

En tryckt bok

en tryckt
En tryckt sida

Källa: Tryckta Memoarer: Den andeliga striden, av Helena Sofia Ekblom (1818) 1847

Avskrift (pdf)

Modern avskrift (pdf)

Frågor

Fångjournal, inskrivningsbok
Identifiera dokumenten
1. Vilken typ av källa är detta?
2. Vem har skapat den?
3. Varför har den skapats?

Arkivfrågor
4. Vilken information kan du hitta i källan om Helena och hennes tillvaro?

Diskussionfråga
5. Om du lägger samman informationen i källorna, vilken bild ger det av myndigheternas syn på Helena?

Memoartext
Identifiera dokumentet
6. Vilken typ av källa är detta?
7. Varför har den skapats?
8. Vem har skapat den?

Arkivfrågor:
9. Vilken information kan du hitta om Helena och hennes tillvaro?

Diskussionsfrågor:
10. Vad behöver du tänka på när du använder denna typ av memoar-text som historisk källa?
11. Hur ser det ur idag? Tycker du att det svenska samhället är tillåtande gentemot normbrytande personer att agera och verka, utifrån exempelvis religion, etnicitet, bostadsort, kön, ålder? Motivera.