Riksarkivets principer för inköp av skrivmateriel inklusive förvaringsmedel – boxar och aktomslag som ska användas för arkivbildning och som fysiskt skydd under förvaring – följer RA-FS 2006:4 och utgår ifrån Riksarkivets tekniska krav samt svenska och internationella standarder inom området.

Certifierade produkter finns listade i RISE:s förteckning över certifierade skrivmateriel som underhålls av RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Icke certifierade produkter får endast köpas med leverantörsförsäkran.

Arkivboxar och aktomslag som Riksarkivet köper in, uppfyller kraven i Svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2 (Dokumentförvaring – Förvaringsmedel för handlingar på papper – arkivboxar och aktomslag av papper och papp). Denna standard ställer krav på materialet som ska användas till arkivboxar och aktomslag. Den ger också en handledning i hur man ska välja format på dessa.