DMS används inom forskning och är ett viktigt verktyg vid samhällsplanering. Kunskapen används också i kulturmiljövårdens arbete och i museernas kunskapsförmedling till allmänheten.

Utgångspunkten för böckerna är medeltida brev och 1500-talets landskapshandlingar. Riksarkivets digitala resurser rörande svensk medeltid, särskilt Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK), är viktiga ingångar till källmaterialet i arbetet med DMS. SDHK och landskapshandlingarna finns fritt tillgängliga för alla. Genom de nya digitala verktyg som är under uppbyggnad på Riksarkivet (se TORA) kommer tillgängligheten att öka ytterligare till den kunskap som DMS bygger upp.

För redan utgivna böcker och karta över utgivna delar med områden under arbete, se Utgivning DMS i undermenyn till vänster.

Ytterligare information om vilka källmaterial vi använder och hur böckerna är uppbyggda finns under Mer om DMS i undermenyn till vänster.

Medeltida källutgivning

DMS utgör tillsammans med Svenskt Diplomatarium sektionen Medeltida källutgivning på Riksarkivet. De båda redaktionerna har arkiv och bibliotek med en omfattande dokumentation om medeltidsbreven och med inriktning på (nordisk) medeltidshistoria och urkundsutgivning. Forskare kan beredas plats att arbeta i biblioteket. Det medeltida Sverige och Svenskt Diplomatarium kan nås på telefonnummer 010-476 73 11 (vardagar 9-16) eller e-post: medeltid[at]riksarkivet.se.

Observera att Riksarkivet i Stockholm är stängt för renovering under perioden 31 maj–15 september 2024. Se information om stängning av läsesalen i Stockholm

Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg