Landsarkivet i Östersund

Välkommen!

Välkommen att besöka oss på plats. Som besökare behöver du inte ha några förkunskaper, personalen hjälper dig tillrätta. Vill du forska själv hjälper vi dig också med att komma igång.

Hitta hit

Riksarkivet finns på Arkivvägen 1 i Östersund.
Hitta Riksarkivet i Östersund

Buss: 6:ans buss från Centrum mot Lugnvik och 8:ans buss från Centrum mot Solliden (Museet och Jamtli) stig av vid hållplats Jamtli.

Bil från Centrum: Kör Kyrkgatan fram mot Jamtli (samma sträckning som bussen). Eller kör Rådhusgatan mot Åre, sväng vänster i rondellen in på Arkivvägen vid skylt Jamtli.
Bil västerifrån: Sväng höger vid skylt Jamtli.

Promenad: Gångavstånd från Centrum är ca tio minuter. Gå Kyrkgatan mot Jamtli, förbi sjukhuset. Vid korsningen Kyrkgatan - Arkivvägen syns arkivhuset till vänster ner mot Storsjön.

Parkering

Parkeringsplatser finns på var sida om entrén vid husväggen, varav en parkering för rörelsehindrade. Dessutom finns möjlighet att parkera på gatan framför huset.

Stöd för funktionshindrade

Alla besökare är välkomna, men tyvärr kan det vara svårt att ta sig uppför trapporna och in genom porten. Vi öppnar gärna porten eller släpper in besökare genom vår ingång i markplan, som finns på gaveln mot Jamtli. Den här ingången fungerar bra om du kommer med rullator, rullstol, barnvagn eller har problem med trappor. 
Kontakta receptionen eller någon ur personalen med porttelefonen som finns i anslutning till gaveldörren respektive till vänster om handikapparkeringen, så kommer vi och öppnar.

Kapprum och förvaringsboxar

Kapprum och förvaringsboxar finns i anslutning till entré och läsesalar.

Läsesal

I vår information finns våra arkivförteckningar och en mängd olika register. Många register finns digitala medan äldre register finns på kort eller som böcker. För besökarnas räkning finns 14 datorer där du bl.a. har tillgång till våra digitala resurser i form av arkivförteckningar, register och arkiv via Digitala forskarsalen. Du har också tillgång till Lantmäteriets skannade kartor och akter samt Arkiv Digitals hela utbud av digitaliserade arkiv och register.
En liten del av materialet finns bara på mikrokort och för dessa har vi en plats utrustad med mikrokortsläsare. Fem forskarplatser i tyst läsesal är avsedda för originalhandlingar.
I läsesalarna förväntas alla följa våra gemensamma hanteringsråd och regler. De finns till för att skydda arkivhandlingar och biblioteksband mot slitage och skador.
För regler vid besök i våra läsesalar se: https://riksarkivet.se/lasesalsregler

Boka plats

Du behöver inte boka plats i förväg för att besöka oss. Om det blir kö till våra datorer och mikrokortsläsare tillämpar vi turordning och tidsbegränsning.

Beställning/framtagning av arkivhandlingar

Du kan forska själv i det digitala arkivmaterialet vid våra datorer i läsesalen. Personalen hjälper dig gärna att komma i gång. All beställning av arkivmaterial hos Riksarkivet görs digitalt, hemifrån eller på plats i läsesalen. Sök fram det material du vill beställa i Nationell Arkivdatabas (NAD) och klicka på knapparna märkta med ”Läsesal”. Gå sedan till varukorgen för att avsluta din beställning. Om du beställer hemifrån behöver du ett användarkonto i Riksarkivet. Vänd dig till vår personal eller till Riksarkivets kundtjänst om du behöver hjälp. Information om hur du beställer till läsesal: https://sok.riksarkivet.se/bestall-till-lasesal

Du kan också kontakta Riksarkivet.

Datorer

Det finns tretton datorer i läsesalen och ytterligare en i informationen för besökarna att använda. Använd gärna din bärbara dator i läsesalen. Eluttag och trådlöst nätverk finns att tillgå.

Avgifter

Det är gratis att besöka oss och studera material i våra läsesalar.

Lunch/Fika

Det finns ett pausrum/fikarum för våra besökare som är utrustat med kokplattor, vattenkokare och mikrovågsugn. Kaffe- och chokladpulver, tepåsar och fikabröd m.m. finns till försäljning.

Bibliotek

Riksarkivet i Östersund har ett omfattande referensbibliotek. En stor del av bibliotekskatalogen är datoriserad och sökbar via våra datorer och Internet. Jämtlandica/Herjedalica och en del annan litteratur står på hyllor i läsesalarna och i informationen, övriga böcker beställer du genom personalen.

Barn på arkivet

För dig som gör ett besök med små barn finns skötbord. För de lite äldre barnen finns en barnhörna med böcker, spel, kritor och papper.

Kontakt och besök för Riksarkivet i Östersund

  • Postadress: Box 7223, 187 13 TÄBY
  • Besöksadress: Arkivvägen 1 (Museiplan)
  • Faktureringsadress: https://riksarkivet.se/e-faktura
  • Bankgiro: 806-3349
  • E-post: riksarkivet[at]riksarkivet.se
  • Telefon, kundtjänst och växel 010-476-70-00, vardagar 09.00-16.00
  • Organisationsnummer: 20 21 00 -1074
Ansvarig för sidan/kontakt 
Webbredaktionen