Riksarkivet är enrådighetsmyndighet med ett insynsråd och leds av en myndighetschef, riksarkivarien. Myndighetens linjeorganisation är indelad i fem avdelningar. Riksarkivet finns på elva platser i landet.

Läs mer om var vi finns på sidan Verksamhetsplatser

Ett organisationsschema
Klicka på bilden för att öppna en större bild av organisationsschemat (öppnas i nytt fönster).
 

Ladda ner Riksarkivets organisationskarta som pdf (2024-02-01)

Insynsråd

Regeringen utser insynsrådets ledamöter som har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge riksarkivarien råd. Riksarkivarien är ordförande.
Insynsrådets ledamöter:

 • Ulrika Geijer, chefsrådman
 • Christer Ahlberger, professor
 • Juha Alskog, områdeschef
 • Magnus Västerbro, författare och journalist
 • Kristina Axén Olin, riksdagsledamot
 • Lars-Axel Nordell, f.d. riksdagsledamot
 • Louise Thunström, riksdagsledamot

Ledningsgrupp

Riksarkivets ledningsgrupp består av:

 • Karin Åström Iko, riksarkivarie, ordförande
 • Camilla Niss, chef för avdelningen för forskning och kunskapsuppbyggnad
 • Anna Strid, chef för avdelningen för digital utveckling och digitalt bevarande
 • Eva-Marie Sahlin, chef för avdelningen för arkivverksamhet
 • Jens Västberg, chef för avdelningen för informationshantering
 • Ulf Ållebrand, chef för avdelningen för verksamhetsstöd och ställföreträdande riksarkivarie

Så här är vår verksamhet organiserad

Verksamheten bedrivs i linjeorganisation och avdelningarna är:

 • Avdelningen för informationshantering
 • Avdelningen för arkivverksamhet
 • Avdelningen för digital utveckling och digitalt bevarande
 • Avdelningen för forskning och kunskapsuppbyggnad
 • Avdelningen för verksamhetsstöd