Datamängd: Register över intagna vid fångvården
Tid: 1810–1900
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Intagna på fångvården i Östersund 1810-1900 Registret speglar en tidsperiod som också såg en omstöpning av synen på kriminalvård, dess utförande och klienter. Utan minsta överdrift kan förhållandena i fängelserna vid 1800-talets första år liknas vid ett rent helvete. Oavsett brottets art, ålder, bakgrund eller kön på de intagna föstes de ofta ihop i samma hygieniskt bristfälliga och allmänt lumpna utrymmen. Straff betraktades som samhällets hämnd på en lömsk brottsling. En hämnd som skulle vara hård och skoningslös till den grad att inte bara förövaren, utan även den övriga befolkningen, skulle avskräckas.

Ny syn på fångvård

Intagna på fångvården i Östersund 1810-1900 Vid slutet av århundradet hade synen på straff förändrats och man talade istället om "vård". 1841 års reform förnyade straffsystemet i grunden och det talades nu om att vårda och skola fångarna. Genom isolering i celler, religions- och skolundervisning samt arbete och mycket hård disciplin skulle en brottsling omvändas till en ordentlig samhällsmedborgare.Intagna på fångvården i Östersund 1810-1900Intagna på fångvården i Östersund 1810-1900