Arkivet innehåller handlingar från ingenjör Ragnar Sohlmans arbete med bouppteckningen efter Alfred Nobel. Där finns också affärskorrespondens, räkenskaper och ansökningshandlingar från Nobelprisaspiranter.

Nedan följer ett exempel ur arkivet.

Testatorn

Alfred Nobels testamente har gjort hans namn odödligt. Testamentet - som är grunden till Nobelprisen - förvaras hos Nobelstiftelsen. Bilden visar en avskrift av dokumentet, från den 30 oktober 1897, som ingår i bouppteckningen. 
Alfred Nobels sterbhus arkiv, Ragnar Sohlmans handlingar volym F I:1

 sida avskrift Alfred Nobels testamente

Monsieur H. Clunets evighetsmaskin

Efter att Alfred Nobels testamente blivit offentligt dröjde det inte länge  innan uppfinnare av olika slag började att skicka in brev och formella ansökningar. År 1897 ansökte Monsieur H. Clunet om att få Nobelpriset för att konstruerat en evighetsmaskin.

I Alfred Nobels arkiv finns bland annat en volym som innehåller ansökningar om Nobelpris från åren 1897-1900.

Clunets evighetsmaskin

Skissen finns i Alfred Nobels stärbhus arkiv. Ragnar Sohlmans handlingar, volym E III:I.
 

Nobelkommittén

Nobelkommittén bildades för att utse Nobelpristagarna. Handlingar rörande testamentsexekutorerna och Nobelkommittén förvaras i Stockholms stadsarkiv.
Alfred Nobels testamentsexekutorers samt Nobelkommitténs arkiv. Stockholms stadsarkiv

Sök i Nationella Arkivdatabasens förteckning
 

Ansvarig för sidan/kontakt