Datamängd: Arkivmetadata
Tid: december 2022
Ladda ner: Zip-arkiv med XML-filer
Info: Riksarkivets EAD XML
Licens: CC0
Publicerad: 2023-01-23
Uppdaterad: –

Omfattning

Zip-arkivet innehåller arkivmetadata i Riksarkivets EAD XML-format för alla arkiv där data är publikt tillgängliga. Det innebär arkiv från Riksarkivet, före detta landsarkiven samt Krigsarkivet. Sekretessbelagda arkiv och arkivenheter ingår inte.

Rättigheter

Alla arkivmetadata i zip-arkivet har licensen Creative Commons Noll (CC0 1.0 universell)

Aktualitet

Datauttaget härrör från det datum som finns angivet i filnamnet.

Struktur

Zip-arkivet innehåller en mapp för Riksarkivet (SE_RA), en mapp för varje landsarkiv (SE_GLA, SE_HLA osv) samt en mapp för Krigsarkivet (SE_KrA). I varje mapp finns en XML-fil per arkiv. I dessa XML-filer finns alla metadata om ett arkiv.