Enligt 21 § förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ska Riksarkivets heraldiska nämnd lämna yttrande till Riksarkivet i ärenden om antagande av kommunala vapen, i ärenden som avses i 3 § fjärde stycket lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen samt i de andra heraldiska frågor och frågor om Sveriges flagga som riksarkivarien bestämmer.

Nämnden sammanträder efter behov, vilket under senare år varit 1–2 gånger per år.

Ordförande

  • Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande (ex officio)

Ledamöter

I nämnden till och med den 30 juni 2027.

  • Museichef Karin Sidén
  • Professor Martin Sunnqvist
  • Formgivare Carina Seth Andersson

Ersättare

  • Museiintendent Karin Tetteris
  • Advokat Thorbjörn Öström
  • Grafisk formgivare Jonas Hellström

Sammankallande

  • Statsheraldiker Davor Zovko, sammankallande, föredragande samt sekreterare (ex officio)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko