Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre ledamöter som utses av regeringen. För var och en av ledamöterna finns en suppleant som utses på samma sätt. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Nämnden sammanträder efter behov, vilket under senare år varit 1–2 gånger per år.

Ledamöter i nämnden till och med den 30 juni 2024

  • Riksarkivarien Karin Åström Iko, ordförande
  • Museichefen Karin Sidén
  • Formgivaren Lena Bergström
  • Docenten Martin Sunnqvist

Ersättare

  • Grafikern John Jakobsson
  • Intendenten Karin Tetteris

Sammankallande, föredragande samt sekreterare

Statsheraldikern

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko