Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och tre ledamöter som utses av regeringen. För var och en av ledamöterna finns en suppleant som utses på samma sätt. Nämnden utser inom sig vice ordförande.

Nämnden sammanträder efter behov, vilket under senare år varit 1–2 gånger per år.

Ledamöter i nämnden till och med den 30 juni 2024

  • Riksarkivarie Karin Åström Iko, ordförande
  • Formgivare Lena Bergström
  • Museichef Karin Sidén
  • Professor Martin Sunnqvist

Ersättare

  • Grafiker John Jakobsson
  • Intendent Karin Tetteris
  • Advokat Thorbjörn Öström

Sammankallande, föredragande samt sekreterare

Statsheraldiker Davor Zovko

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko