Bondpojken Karl Karlsson från Lockne var tolv år 1918. I hans dagbok får man läsa om hur det var att växa upp i skuggan av första världskriget och med spanska sjukans härjningar runt knuten. Karl skriver om skolgång, klassmotsättningar, traditioner, ransoneringar och mycket annat.

foto av Karl och syskon 

Här nedan kan du läsa en avskrift av Karls dagbok från halva år 1918. Anteckningarna börjar i augusti och slutar i december. Hela den befintliga avskriften omfattar åren 1918–1920.
 
Avskriften gjorde Karl själv i vuxen ålder och han lade då även till uppgifter som inte fanns i originalet, som parenteser med förklaringar för att förtydliga eller förklara vissa saker. Ibland kommenterar han hur det senare gick med något som han nämnt 1918.
 
På bilden, som är tagen 1919, syns Karl med sina fyra yngre syskon: Olof, Nils, Margareta och minstingen Algot (sittande). Foto ur Carl Norhedens familjearkiv (Landsarkivet i Östersund)

bild av dagbok bild av dagbok

bild av dagbokbild av dagbok

bild av dagbok 

 

Källa: Landsarkivets i Östersund avskriftssamling volym 27, Avskrifter 1799–1958 (Landsarkivet i Östersund)

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg