I Visby finns ett referensbibliotek med tonvikt på historia och arkivforskning. Bibliotekssamlingen har vuxit fram under arkivets 100-åriga verksamhet och omfattar nu ca 600 hyllmeter. Genom donationer har biblioteket tillförts fina samlingar och bland dessa kan nämnas boksamlingarna efter professor Nils Lithberg och lektor Mathias ”Masse” Klintberg, liksom tullkontrollören Erik Snöbohms Gotlandicasamling och Gotlandsforskaren Bertil Casserstedts samling av Gotlandica och tele-litteratur.

Samlingen är sökbar via Riksarkivets gemensamma bibliotekskatalog, som du hittar länk till längre ned på denna sida.

Gotlandica och genealogisk litteratur finns placerad i läsesalarna. Annat biblioteksmaterial beställs i receptionen på samma låneblanketter som arkivhandlingarna. Observera att allt material är referenslitteratur, hemlån är inte tillåtet.

Öppettider

Biblioteket är öppet under landsarkivets ordinarie öppettider. Se Öppettider Visby här.

Mer information om Riksarkivets alla bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kommunikationsenheten