Riksarkivet 1618 - 2018.

Då handlade det om kontroll och makt. Idag är arkiven till för alla – en nödvändig del av vår demokrati och vårt gemensamma kulturarv.
I arkiven finns berättelser om stora samhällsförändringar och om individers levnadsöden genom historien. Arkiven berättar också din egen historia, nu och i framtiden.

Vi har 400 år av informationshantering i ryggen, men vi vänder också blicken framåt. Vad ska finnas i arkiven om 400 år? Hur ska vi säkra dagens och morgondagens samhällsinformation genom tid och rum? Det är viktiga frågor för Riksarkivet och hela samhället. 

Tillsammans skapar vi framtidens historia!

 

Riksarkivet släpper jubileumsbok

Fredag den 13 april släpptes Riksarkivets jubileumsbok "Snapshot!". 2018 års årsbok som firar 400 år av arkivhistoria.

 


Läs mer om Jubileumsboken
Snapshot! Bokomslag

Grattis – nu är det gratis!

Riksarkivet fyller 400 år. Det firar vi med att miljoner digitala arkivhandlingar nu är fritt tillgängliga i Riksarkivets söktjänst.


Läs nyheten om fri digital arkivinformation
Bild föreställande arkivhyllor
Ansvarig för sidan/kontakt 
Evelina Boberg