Datamängd: Läsvaneundersökning 1969
Tid: 1969
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: PDM
Publicerad: 2021-11-30
Uppdaterad: –
Läsvaneundersökning 1969

Redan på 60-talet talades det om att boken skulle (och även i någon mån redan hade) komma att utsättas för konkurrens från andra, modernare, medier när det kom till allmänhetens informationskonsumtion. Det här är ju tongångar som knappast avtagit direkt, kanske rent av tvärtom. Då, på 1960-talet, talades det främst om etermedier och bio medan listan över bokens fiender numer utökats att även omfatta tv-spel och internet (hoten som rollspel och videoapparaten utgjorde får väl anses ha kommit och gått). Inom ramen för utredningen i slutet av 1960-talet var det tänkt att läsvanorna skulle utredas, för att avgöra bokens nuvarande ställning.

Vad påverkar förhållandet till litteratur?

Läsvaneundersökning 1969

Givetvis är det inte bara film, radio och tv som konkurrerar med lästid. Ägnandet åt andra fritidsintressen och vanor, som t.ex. dans, snickeri, musik, rodd och schack, minskar givetvis även det tiden med en god bok. Hur ofta besökte intervjupersonerna bibliotek och vad gjorde de där? Var det långt dit? Givetvis påverkar tillgänglighet och närhet till bibliotek hur ofta dessa etablissemang frekventeras men givetvis finns det även annat som påverkar. För att ta några exempel så brukar ju inkomst, utbildningsnivå och utbildningslängd vara faktorer som påverkar en persons förhållande till, och konsumtion av, litteratur.

Denna datamängd kartlägger läsvanorna hos ca 1900 slumpmässigt utvalda invånare i ett antal områden över landet, vilka beskrivs som "kulturellt fattiga". Vad som avses med kulturellt fattig är att det i dessa områden fanns sämre tillgång till kulturaktiviteter, däribland bibliotek. Läsvanorna kartlades både vad gäller omfattning och preferenser, samt även hur de lokala biblioteken utnyttjades av intervjupersonerna. Frågor som rör bakgrund, utbildning, familjesituation och hushållsinkomst kompletterar bilden och ger oss så här 50 år senare en bild av mediavanorna hos de intervjuade. Liknande medievaneundersökningar har i olika sammanhang gjorts löpande genom åren.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/12/1/M 1
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/uEdShuPsMaszrl7AHwya38