Biblioteket är ett referensbibliotek för forskare och anställda. Vi har en stor samling norrländsk lokalhistoria och litteratur om Norrlands näringsliv och skolväsen. Här finns också böcker och tidskrifter inom ämnena genealogi och biografi, med inriktning på norrlandslänen, samt offentligt tryck från mitten av 1800-talet och framåt.

Nyförvärv fr. o. m. 1991 är sökbara i Riksarkivets gemensamma bibliotekskatalog. Den äldre delen av beståndet finns endast registrerad i en kortkatalog.

Härnösands läroverksbibliotek

I Lvår depå på Kusthöjden i Härnösand finns Härnösands läroverksbibliotek. Boksamlingen överlämnades som som en gåva från Härnösands kommun 1996. Skolans bibliotek började sin verksamhet 1725 och växte till en början sakta, främst genom donationer. Innehållet rör teologi, filosofi, historia och klassisk litteratur på grekiska och latin. Bokbeståndet omfattar cirka 800 hyllmeter.

Öppettider

Biblioteket finns delvis i samma lokaler som huvuddepåns expedition och läsesalar, och är tillgängligt under samma öppettider. Se Öppettider Härnösand här.

 

Mer information om Riksarkivets alla bibliotek