Detta dokument handlar om Vilhelm Hendriksson från Korpilombolo. Men varför är detta dokument märkt med hans namn, och varför är det skapat?
Läs igenom dokumentet, och använd dig sedan av frågorna.

Symbolerna i tabellen har förklaringar längst ned. Ordet ”stuporös” betyder att personen befinner sig i ett tillstånd som nästan liknar medvetslöshet, ordet ”agiterad” betyder uppjagad, ”exciterad” betyder upplivad, ”vredgad” betyder förargad.

Till frågorna

En handskriven rulla

Frågor

  1.  Vad tror du det här är för slags dokument?
  2. När har dokumentet skapats?
  3. I vilket sammanhang har dokumentet skapats och vem kan ha skrivit det?
  4. Vilken information kan dokumentet ge oss? Försök att använda dokumentet både som kvarleva och som en berättande källa i ditt svar.
  5. Hur bedömer du källans trovärdighet? Använd de källkritiska kriterierna i ditt svar.
  6. Vad säger dokumentet om sjukhusvården 1917?
  7. Jämför det dokumentet berättar med din egen samtid. Vilka tankar får du??
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg