Born digital, översikt myndigheter G–K


Generaltullstyrelsen med underlydande tullmyndigheter: tullstaten
Arkiv Generaltullstyrelsen med underlydande tullmyndigheter: tullstaten
Systemets namn Diarium Diabas
År 1990-01-01–1999-06-30
Format Sekventiella filer
Kommentar Se även Tullverket, 1999-07-01–2004-06-30

Göteborgs Kammarrätt
Arkiv Göteborgs Kammarrätt
Systemets namn Målregister
År
Format
Kommentar Informationssystem över diarier vid Kammarrätten i Göteborg

Göteborgs Tingsrätt
Arkiv Göteborgs Tingsrätt
Systemets namn Boris, Bouppteckningsregister
År 1991–2001
Format
Kommentar

Göteborgs kommun
Arkiv Göteborgs kommun - Sjukvårdsförvaltningen, Sahlgrenska sjukhuset
Systemets namn Försök till vårdprogram för lumbala smärttillsstånd
År
Format
Kommentar OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Göteborg.

Göteborgs kommun
Arkiv Göteborgs kommun - Sjukvårdsförvaltningen, Yrkesmedicinska kliniken
Systemets namn Utvärdering av hälsoundersökning av asbestexponerade
År
Format
Kommentar OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Göteborg.

Göteborgs universitet
Arkiv Göteborgs universitetet, Institutionen för praktisk pedagogik
Systemets namn Gymnastik- och idrottsprojekten
År 1973–1974
Format
Kommentar Består av delprojekten: Cross national Project (CNP) 1974, Gymnastikaktiviteter i skolan (GAIS) 1973, Nordiska idrottsprojektet (NIP) 1973-1974

Göteborgs universitet
Arkiv Göteborgs universitet, Medicinska kliniken, sektionen för preventiv kardiologi
Systemets namn Undersökning av svetsare vid Götaverken
År 1974
Format
Kommentar

Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Arkiv Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Systemets namn Webbplatsen www.seatime.se
År Uttagen 2006
Format
Kommentar

Handikappombudsmannen (HO)
Arkiv Handikappombudsmannen (HO)
Systemets namn Diarium
År 1994–2008
Format XML
Kommentar

Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR)
Arkiv Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (HSFR)
Systemets namn Digitalt uttag ur diarie- och projekthanteringssystemet Diaz
År 1986–2001
Format
Kommentar

Hällsboskolans resurscenter (HRC)
Arkiv Hällsboskolans resurscenter (HRC)
Systemets namn Diarium
År 1996–2001 (1996-01-08–2003-03-18)
Format
Kommentar Myndigheten upphörde 2001-07-01, registreringar efter 2001-06-30 avser avslutande av diariet.

Högskolan i Jönköping
Arkiv Högskolan i Jönköping - Högskoleservice
Systemets namn STUDOK
År
Format
Kommentar System för studiedokumentation, kurs- och studentregister

Integrationsverket
Arkiv Integrationsverket
Systemets namn Diarium samt avtalsregister
År 1998–2007
Format
Kommentar Diarium samt ett särskilt register över ingångna avtal

Integrationsverket
Arkiv Integrationsverket
Systemets namn Intranät
År
Format
Kommentar Integrationsverkets intranät

Integrationsverket
Arkiv Integrationsverket
Systemets namn Hemsida
År
Format
Kommentar

Justitiekanslern
Arkiv Justitiekanslern
Systemets namn Diarium
År 1989–1996
Format
Kommentar

Justitieombudsmannen
Arkiv Justitieombudsmannen
Systemets namn Diarium
År 1977–1979
Format
Kommentar

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
Arkiv Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
Systemets namn Diarium
År 1980–2008
Format
Kommentar

Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
Arkiv Jämställdhetsombudsmannen (JämO)
Systemets namn Webbplats www.jamombud.se
År Uttagen 2008
Format
Kommentar

Jönköpings Kammarrätt
Arkiv Jönköpings Kammarrätt
Systemets namn Målregister
År
Format
Kommentar Informationssystem över diarier vid Kammarrätten i Jönköping

Karolinska Institutet
Arkiv Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin, enheten för Epidemiologi
Systemets namn Boende vid kraftledningar
År 1960–1985
Format
Kommentar

Karolinska Institutet
Arkiv Karolinska institutet - Psykiatriska institutionen, St Görans sjukhus
Systemets namn Sektoriserad psykiatri
År 1980
Format
Kommentar

Karolinska Institutet
Arkiv Socialmedicinska institutionen
Systemets namn Hemlösa män i Stockholm
År 1960–1970
Format
Kommentar

Kriminalvårdsmyndigheter
Arkiv Kriminalvårdsmyndigheter
Systemets namn Diarium IDS
År 1998–2003
Format
Kommentar Diarieföringssystemet IDS egenutvecklades för de då nystartade 38 Kriminalvårdsmyndigheterna. IDS kom att användas 1998–2004 därefter användes Diabas fram till 2006 då kriminalvården blev en myndighet. Regionmyndigheterna använde IDS mellan 1999–2000-02-15. Därefter slogs regionmyndigheterna ihop med Kriminalvårdsstyrelsen.

Kriminalvårdsstyrelsen
Arkiv Kriminalvårdsstyrelsen
Systemets namn Avställningsregister
År 1970–2000
Format
Kommentar Avställningsregistret har till syfte att fungera som sökmedel till avställda klientakter (personakter).

Kriminalvårdsstyrelsen
Arkiv Kriminalvårdsstyrelsen
Systemets namn Ärende- och dokumenthanteringssystem
År 1990–1999
Format
Kommentar

Kriminalvårdsstyrelsen
Arkiv Kriminalvårdsstyrelsens arkiv
Systemets namn Kumulativregistret (KUM)
År 1977–1990
Format XML
Kommentar Innehåller uppgifter (domar, anstaltsplacering, frivårdstillhörighet) om klienter som avtjänat straff fr.o.m. 1972-01-01 t.o.m. 1990.

Kriminalvårdsstyrelsen, Lokala kriminalvårdsmyndigheter samt Kriminalvårdens transporttjänst
Arkiv Kriminalvårdsstyrelsen, Lokala kriminalvårdsmyndigheter samt Kriminalvårdens transporttjänst
Systemets namn Diarium Diabas
År
Format
Kommentar Lokala kriminalvårdsmyndigheter år 2004–2005, Kriminalvårdens transporttjänst år 1996–2005 (ett ärende 1995).

Kriminalvårdsstyrelsen, personalbyrån
Arkiv Kriminalvårdsstyrelsen, personalbyrån
Systemets namn Personalregistret Lavaro
År 1962–1981
Format
Kommentar Personalbyrån fanns under perioden 1969–1981. Uppgifterna i Lavaro gäller för personal som slutat sin anställning under tiden 1962–1981.