Materialets ursprung är SCB:s fiskeriinventeringar och innehållet uppgifter om storleken på fiskeriets fångster, fiskodlingens omfattning och geografiska utspridning, båtarna inom fiskeriet och även personerna verksamma inom fisket, alltså själva fiskarna.

De första årgångarna data som Riksarkivet bevarar är från 1970 och de färskaste är från 1994. Ambitionen är att varefter fylla på årgångar under de olika ämnesindelningarna nedan. De första årgångarna som läggs ut är från mitten av 1970-talet, det är alltså inte det äldsta materialet som tillgängliggörs i denna omgång. Vad gäller data om fiskodlingen så omfattar den åren 1987–1993 och den första årgång som görs tillgänglig nu representerar förhållandena 1988. Eftersom materialet i originalform innehåller uppgifter som kan härledas till enskilda individer så har data bearbetats inför publicering, se respektive kategori för detaljer om detta.