Stora riksvapnet ny version 

Stora riksvapnet bör endast när det finns särskilda skäl användas av andra än statschefen, riksdagen, regeringen, departementen, utrikesrepresentationen och försvarsmakten. Statschefen kan ge andra medlemmar av det kungliga huset tillåtelse att som personligt vapen bruka stora riksvapnet med de ändringar och tillägg som statschefen bestämmer.

Stora riksvapnet utgörs av en blå huvudsköld, kvadrerad genom ett kors av guld med utböjda armar, samt en hjärtsköld som innehåller det kungliga husets dynastivapen. Huvudsköldens första och fjärde fält innehåller tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Huvudsköldens andra och tredje fält innehåller tre ginbalksvis gående strömmar av silver, överlagda med ett upprest, med öppen krona krönt lejon av guld med röd tunga samt röda tänder och klor.

Hjärtskölden är kluven. Första fältet innehåller Vasaättens vapen: ett i blått, silver och rött styckat fält, belagt med en vase av guld. Andra fältet innehåller ätten Bernadottes vapen: i blått fält en ur vatten uppskjutande bro med tre valv och två krenelerade torn, allt av silver, däröver en örn av guld med vänstervänt huvud och sänkta vingar gripande om en åskvigg av guld samt överst Karlavagnens stjärnbild av guld.

Huvudskölden är krönt med en kunglig krona och omges av Serafimerordens insignier. Sköldhållare är två tillbakaseende, med kunglig krona krönta lejon med kluvna svansar samt röda tungor, tänder och klor. Lejonen står på ett postament av guld. Det hela omges av en med kunglig krona krönt hermelinsfodrad vapenmantel av purpur med frans av guld och uppknuten med tofsprydda snören av guld. Stora riksvapnet får brukas även utan ordensinsignier, sköldhållare, postament eller vapenmantel.

Ur lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen.

Grundformen för stora riksvapnet skapades av kung Karl Knutsson (Bonde) 1448. Sedan dess har stora riksvapnet genomgått varierande förändringar och kompletteringar - t.ex. bytt innehåll i hjärtskölden beroende på vilken ätt som styrt landet. Dagens form följer 1982-års fastställelse. Nedan visas olika varianter av stora riksvapnet.

 

Stora riksvapnet utan mantel
Stora riksvapnet utan vapenmantel
Stora riksvapnet med kedja Stora riksvapnet utan kedja

Stora riksvapnet utan vapenmantel, sköldhållare och postament

Stora riksvapnet utan vapenmantel, sköldhållare, postament och ordensinsignier

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko