När Helena Ekblom föddes 1784 bodde familjen i Sankt Annas församling, Östergötland. Familjen bestod av föräldrarna och fyra barn.  Fadern hade tjänst som båtsman inom det militära, vilket var vanligt när man bodde vid kusten. I tjänsten ingick tillgång till ett soldattorp där familjen kunde bo så länge pappan hade tjänst i armén.

När Helena var liten drabbades hon av sjukdom, troligen en hjärnblödning. Hon var periodvis förlamad i halva kroppen och sängliggande. Mellan dessa perioder kunde hon vara uppe och hjälpa till med enklare sysslor, även om hon hade svårt att gå och att använda sin ena arm. Det är under den här tiden, enligt henne själv, som hon börjar få religiösa uppenbarelser.

Prästerna i Sverige var vid denna tid ansvariga för folkbokföringen vilket innebar att de skrev böcker över vad som hände i församlingen. I dessa böcker kan man läsa mer om människorna i de olika församlingarna. Genom att titta i till exempel Födelse- och dopboken kan man se vilka barn som föddes vilka år, och i Död- och begravningsboken vilka som dött.

En födelsebok Klicka på bilden för förstoring

Källa: Födelse- och dopbok från Sankta Annas församling, Riksarkivet Vadstena, C:3

En dödbok  Klicka på bilderna för förstoring

Källa: Död- och begravningsbok från Sankta Anna församling, Riksarkivet Vadstena, C:4

en dödbok

Källa: Död- och begravningsbok från Sankta Anna församling, Riksarkivet Vadstena, C:4

Avskrifter (pdf)

En sida med tryckt text
En sida med tryckt text

Källa:  Tryckta memoarer: Den andeliga striden, av Helena Sofia Ekblom (1818) 1847
Avskrift och moderniserad text (pdf)

Frågor

Kyrkoarkiv: Födelse- och dopbok, Död- och begravningsbok
Identifiera dokumenten:
1. Vilken typ av källa är detta?
2. Varför har den skapats?
3. Vem har skapat den?

Arkivfrågor
4. Vilken information kan du hitta i källan om Helena? Vad står det om hennes pappa och mamma?

Memoarer
Identifiera dokumentet:
5. Vilken typ av källa är detta?
6. Varför har den skapats?
7. Vem har skapat den?

Arkivfrågor
8. Vilken information kan du hitta i källan om Helena?
9. Vad behöver du tänka på när du använder denna typ av memoar-text som historisk källa?
Diskussionsfrågor:
10. Jämför informationen du hittat i kyrkoarkivet med memoar-texten. Skiljer sig uppgifterna åt på något sätt? Hur?
11. Prästen har skrivit in Lena som namn i dopboken, hur ska man förklara det?
12. Vilken av källorna bedömer du vara mest trovärdig? Varför?