Datamängd: Arbetstidskartläggning
Tid: 1968–1969
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Skolmiljö folkskolan 1962 I september 1967 beslutades att organisationen av skolornas ledning skulle utredas. Skolledarutredningen presenterade sitt material i SOU 1969:47 och det var tänkt att den skulle behandla mellan/real- och grundskola. Något betänkande om grundskolan kom dock aldrig, trots att ett stort material som rör denna insamlades inom ramen för utredningens arbete. Det beslöts i stället att denna del av utredningsarbetet skulle fortsättas av en annan utredning. Skolledarutredningens arkivhandlingar avlämnades till Riksarkivet den 29 oktober 1970. Detta var den första arkivleverans till Riksarkivet som innehöll digitala arkivhandlingar. Elevantal för undersökningens höstadieskolor

Inrapportering från skolornas personal

Skolledarutredningen samlade in ett omfattande material som redovisar arbetstidens fördelning på olika arbetsuppgifter för personal verksam vid vissa utvalda skolor. Datainsamlingen skedde i tre stycken tvåveckorsperioder (25/3–7/4 1968, 6/5–19/5 1968 och 9/9–22/9 1968) för Dagbokssammandrag för arbetsredogörelse mellan/realskolans del. För grundskolans del var det två perioder (15/9–27/9 1969 och 13/10–25/10 1969). Materialet som samlades in utgjordes i huvudsak av arbetsredogörelser och dagbokssammandrag. Arbetsredogörelserna, som lämnats av lärare och annan personal vid undersökningens utvalda skolor, innehåller uppgifter om den tid som personalen varje tidsperiod ägnat åt olika arbetsuppgifter.


Arkivinformation
Arkiv: Skolledarutredningen
Serie i NAD: SE/RA/322376/M/1
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/mGaK8oUhW4Ytx9WUS12SO1