Informationen är uppdelad efter olika områden utifrån informationshanteringens processer.

  • Arkiv som resurs - Om arkivens betydelse för verksamheten och för det nationella kulturarvet.
  • Planera och styra - Om vikten av proaktivitet och strategiskt tänkande inom arkiv- och informationshantering.
  • Värdera och gallra - Om informationsvärdering och gallring.
  • Dokumentera och redovisa - Om registrering, arkivredovisning och dokumentation.
  • Framställa och bevara - Om frågor kring formatval och bevarande av handlingar på olika medium, hantering och fysiskt skydd, arkivlokaler samt informationssäkerhet.
  • Överlämna arkiv - Om överlämnande av handlingar till annan myndighet, arkivmyndighet eller enskild.

Gå vidare genom att trycka på respektive undermeny till vänster.

Rapporter och vägledningar

Före 2010 publicerades vägledande material i Riksarkivets rapportserie. Därför kallas somliga av vägledningarna i listan för rapporter. Vägledningarna listas nedan i kronologisk ordning. PDF-filerna öppnas i nytt fönster. Observera att vissa äldre rapporter kan innehålla hänvisningar till upphävda/ändrade lagar och regler.