Inom Riksarkivet finns kunskap om arkivens innehåll och funktion i samhället, och om användning av dem. För att dela med oss av kunskapen, erbjuder vi en serie kostnadsfria digitala föredrag.

Du får veta mer om domstolsarkiv, fastighetsforskning, artificiell intelligens och medborgarforskning, Digitala forskarsalen, Det medeltida Sverige, bouppteckningar, Karl XII:s Drabantkår, bruksarkiv...

För dig som vill delta live

Vill du ha möjlighet att ställa frågor direkt till föredragshållaren? Du som deltar live kan ställa frågor i chatten under föredraget och få svar direkt.

Vi håller föredragen vid lunchtid, för att så många som möjligt ska kunna delta live. Föranmälan krävs. Information om kommande lunchföredrag och hur du anmäler dig till respektive föredrag publiceras löpande på vår webb.

Du hittar informationen här: https://riksarkivet.se/sok-arrangemang

För dig som vill titta i efterhand

Du kanske inte har möjlighet att delta live? Eller så kanske du vill se något föredrag igen? Då kan du se de inspelade föredragen i efterhand.

Alla inspelningar finns samlade i en spellista i Riksarkivets YouTube-kanal som du hittar här:

https://youtube.com/playlist?list=PL23hRTv83jCaxnQa_orq1o2tmclgG5hJi

Nedan ser du information om alla genomförda föredrag med länk direkt till inspelningen på YouTube.

Att försöka stabilisera historien

Järngallusbläck användes flitigt från tidig medeltid fram till 1900-talet och många av våra historiska arkivhandlingar är framställda med detta skrivmedium. Dessvärre kan bläcket ge frätskador på papper och orsaka förlust av information. Under lång tid har man försökt att finna en bra metod för att stabilisera den här typen av nedbrytning.

Riksarkivets Anna Lagerqvist Alidoost berättar i detta lunchföredrag om järngallusbläckets historia och hennes pågående forskning om utveckling av en lämplig konserveringsmetod.


Det medeltida Rekarne, Sörmland och Sverige

Vill du veta mer om den medeltida bebyggelsen i Södermanland?

Det medeltida Sverige (DMS) är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige, härad för härad och socken för socken. Böckerna visar var medeltidens gårdar låg och vilka som ägde dem.

Föredraget handlar om DMS i stort men också om några egendomligheter som framkommit i Rekarne. Föredraget hålls av bokens författare, docent Christian Lovén, Riksarkivet.


Det Svenska Emigrantinstitutet

Arkivarien Judit Söderblom berättar om Svenska Emigrantinstitutets verksamhet och samlingar i Utvandrarnas Hus i Växjö. Där finns brev, fotografier, dagböcker och många andra spår och personliga berättelser från de 1,3 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika mellan 1850 och 1930.


Det invärtes ljuset

Kettil Mannerheim, arkivpedagog på Stockholms stadsarkiv, berättar om 1700-talets upproriska väckelserörelse och om några av de människor som fängslades för sin tro och vägran att delta i de kyrkliga ceremonierna.


Ordnade samlingar och oväntade ansamlingar

Konstvetaren Olle Wilson berättar om spännande möten med sitt forskningsmaterial. Han har bland annat intresserat sig för bilkultur och människans förhållande till teknik. Han disputerade 2012 med en avhandling om internationella bensinbolags etablering i Sverige under 1900-talet. Det är upplagt för en nostalgisk åktur!


Forska om sjöfolk

Vad kan arkiven berätta om folk som gått till sjöss och hur hittar man informationen? Föreläsare är Eva Johansson som har skrivit handboken "Släktforska om sjöfolk".


1523 – vad breven har att berätta

Brevens värde som källmaterial ligger delvis i dess oftast exakta datering: de ger en inblick i vad en enskild person en enskild dag ville meddela någon annan. På så sätt kan de alltid bidra till vår kunskap om den samtid de skrevs i. Drygt 230 svenska brev från 1523 har bevarats till vår tid. Vilken bild ger de av märkesåret? Riksarkivets Sara Risberg berättar.


Den unge Gustav Eriksson – ett kungaämne?

I lunchföredraget försöker Roger Axelsson nyansera bilden av kungens barn- och ungdom. Roger har skrivit artikeln ”Frälsemannen Gustav Eriksson (Vasa) – person, familj och nätverk” som är en av de 24 artiklarna i Riksarkivets årsbok ‒ Sverige 1523.


Sverige 1523 ‒ Riksarkivets årsbok 2023

Varför ger Riksarkivet ut en årsbok om Sverige för femhundra år sedan? I föredraget presenterar årsbokens redaktör Claes Gejrot tankarna bakom boken, ger en översiktlig bild av innehållet och pekar på några särskilt intressanta slutsatser och idéer.


Missgärningar – arkiv som källa till romanskrivande

I föredraget berättar Petra Nyberg, arkivarie på Riksarkivet i Lund och författare, hur hon har använt arkiven i sitt arbete med debutromanen Missgärningar, en historisk true-crimeroman.


Vem kommer med i Svenskt biografiskt lexikon och varför?

I "Vem kommer med i Svenskt biografiskt lexikon och varför?" från den 24 mars klockan 11.30–12.30 berättade huvudredaktör Åsa Karlsson om hur arbetet går till och vilka personer som tas med i SBL.


Nuohtti – samisk arkivportal med 30 000 dokument och fotografier

Arkivportalen Nuohtti innehåller samiskt arkivmaterial från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa. I lunchföredraget berättar Maria Press, Riksarkivet i Östersund, om arkivportalen och visar exempel. Du får tips på hur du kan söka och vad du kan hitta.


Våra historiska arkiv – en slumrande skatt

Vill du veta mer om det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv? I föredraget ger Riksarkivets Claes Westling en översikt som visar vilken generös resurs våra ovärderliga arkiv är och tar ett grepp om skilda ämnesområden och berättar om vilka material som återfinns i olika arkiv.


Försvunna makar, husflytt och skuldindrivningar – välkommen till supplikernas värld!

Suppliker, böneskrifter från undersåtar till överheten, är ett material som ännu väntar på sitt stora genombrott. De finns i stora mängder i våra myndighetsarkiv och innehåller önskemål av de mest skilda slag. I föredraget berättar Riksarkivets Linda Oja hur du hittar suppliker, hur de ser ut och vad du kan få ut av dem.


Kartor för krig och fred – organisering av militär landkartering 1805–1831

År 1805 upprättades i Sverige en militär topografisk kår, Fältmätningskåren. Den skulle förse krigsmakten, men också det civila samhället, med kartor över riket. I föredraget berättar Maria Gussarsson, universitetslektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, om Fältmätningskåren och deras kartor för krig och fred.


Källor till judarnas historia i Sverige

Judisk närvaro och verksamhet har varit mångfacetterad och är väl dokumenterad. I föredraget berättar forskaren Carl Henrik Carlsson om hur du kan hitta fakta om relationer med majoritetssamhället, personöden, invandring, flyktingmottagning och organisationsliv.


Bruksarkiv ‒ vad innehåller de och hur kan de användas?

Arkiven efter de svenska järnbruken är användbara bland annat som källor till lokal-, teknik- och släkthistoria. I föredraget ger Anders Nordebring en exposé över vad ett bruksarkiv kan innehålla och vad en hembygdshistoriker eller släktforskare kan förvänta sig att hitta där.


Ny kunskap om Karl XII:s Drabantkår genom medicinska recept

Vad kan medicinska recept säga om livet i Karl XII:s Drabantkår?

Ett stort antal recept från Karl XII:s tid kastar nytt ljus över arméns läkemedelsterapi och förskrivningsmönster ända ner på individnivå under Stormaktstidens sista decennium. Genom en omfattande arkivforskning gällande Karl XII:s Drabantkår bidrar Stefan Ingesson med nya perspektiv och mera inträngande detaljer på området i föredraget.


Livet efter döden – bouppteckningarna berättar

En bouppteckning kan berätta mycket om en människas liv och leverne, till nytta och nöje för dig som forskar om personer, ting, pengar och annat smått och gott. I föredraget berättar Carita Rösler om vad du kan hitta och hur du hittar det.


Det medeltida Sverige – kartläggning av medeltidens bebyggelse

Det medeltida Sverige är en vetenskaplig bokserie som visar var medeltidens gårdar, torp och städer var belägna och vilka som ägde jorden. Du som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av Det medeltida Sverige på egen hand undersöka din hembygds äldre historia.

I föredraget berättar Hanna Källström lite om hur Det medeltida Sverige (DMS) jobbar och ger exempel från hennes senaste bok (DMS 1:11 Uppland: Lagunda och Åsunda härader samt Enköpings stad) som kom ut förra året.


Hitta i Digitala forskarsalen

I Digitala forskarsalen kan du ta del av kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, lagfartsregister, fotografier med mera. Det finns cirka 65,5 miljoner inskannade arkivhandlingar och flera databaser. I föredraget berättar Mariia Mähler om hur du söker och vad du kan hitta.


Artificiell intelligens och medborgarforskning öppnar upp arkiven

Riksarkivet har sedan början av 2020 drivit ett projekt där tillämpningar av artificiell intelligens i kombination med medborgarforskning leder till att handskrivna arkiv transkriberas, vilket gör dem lättare att använda och söka i. Metoden har prövats på ett arkivmaterial från Göteborgs poliskammare från 1865 till 1903. Materialet innehåller bland annat cirka 100 000 personnamn och har inte tidigare varit tillgängligt digitalt eller sökbart i fritext.

I föredraget berättar arkivarie Karl-Magnus Johansson om projektet, den intressanta metoden och ger exempel från det spännande arkivmaterialet.


Forska om fastigheter

I arkiv efter statliga myndigheter går det att hitta en mängd information om fastigheter, men inte lika mycket information om själva byggnaderna. Mona Bergman berättar framför allt om de fastighetshandlingar man kan hitta i domstolsarkiven och i inskrivningsdomarnas och inskrivningsmyndigheternas arkiv.


Domstolsforska!

Domstolsarkiven är ett av våra finaste källmaterial - både för släkt- och hembygdsforskare, skolan och yrkesforskare. Sällan kommer man närmare historiens människor än i domstolens innehållsrika arkiv. Claes Westling berättar om domstolsforskning som är ett av hans specialområden.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andrëa Grängsjö