En tumregel för att hitta statligt arkivmaterial är att arkiv från rikstäckande myndigheter placerats i Stockholm medan arkiv från regionala och lokala myndigheter levererats till de olika landsarkiv som sedan 2010 ingår i Riksarkivet. Regeln om var arkiven förvaras är i dag mindre strikt. Till exempel kan en viss typ av arkiv finnas samlat på en plats istället för att vara fördelat på flera olika.

Förbered ditt arkivbesök! Kontrollera öppettider och att det du vill ta del av finns på den plats som du tror. Är du tveksam om vart du ska vända dig? Använd gärna Nationell Arkivdatabas (NAD) för att se var det arkiv du är intresserad av finns.

Du kan beställa ditt material i förväg eller på plats i läsesalen. Läs mer om vad som gäller för den läsesal som du planerar att besöka och om hur du beställer.

Har du inte möjlighet att besöka oss, går det att beställa kopior av handlingar och ställa frågor med hjälp av Riksarkivets webbformulär.

Göteborg

I Göteborg finns arkiv från Västra Götalands län. Där förvaras också bland annat en stor mängd handlingar som rör sjöfart.
Kontakta och besök Riksarkivet i Göteborg

Härnösand

I Härnösand finns arkiv från Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Där finn också bland annat IM-handlingarna, dvs. fastighetshandlingar från Inskrivningsmyndigheten.
Kontakta och besök Riksarkivet i Härnösand

Lund

I Lund finns arkiv från Blekinge, Halland och Skåne län.
Kontakta och besök Riksarkivet i Lund

Stockholm (Marieberg)

I Marieberg finns framför allt äldre handlingar, bland annat arkivet från Kungl. Maj:ts kansli från Gustav Vasas tid och framåt. Vissa mer moderna arkiv finns också, till exempel från statliga utredningar.
Kontakta och besök Riksarkivet i Stockholm (Marieberg)

Slottsarkivet

Slottsarkivet har arkiven från hovmyndigheterna, de kungliga slotten, Djurgårdsförvaltningen samt andra samlingar som rör kungliga personer.
Kontakta och besök Slottsarkivet

Täby (Arninge)

I Täby finns framför allt arkiv från yngre centrala myndigheter, t.ex. Skolöverstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Byggnadsstyrelsen.
Kontakta och besök Riksarkivet i Täby (Arninge) 

Täby (Krigsarkivet)

I Täby på Krigsarkivet finns militära handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag, samt stora samlingar av historiska kartor.
Kontakta och besök Riksarkivet i Täby (Krigsarkivet)

Uppsala

I Uppsala finns arkiv från Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.
Kontakta och besök Riksarkivet i Uppsala

Vadstena

I Vadstena finns arkiv från Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.
Kontakta och besök Riksarkivet i Vadstena

Visby

I Visby finns arkiv från Gotlands län.
Kontakta och besök Riksarkivet i Visby

Östersund

I Östersund finns arkiv från Jämtlands län.
Kontakta och besök Riksarkivet i Östersund

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kommunikationsenheten