Riksarkivets verksamhet är mångfacetterad, och myndigheten bedriver ett flertal samarbeten med olika nationella och internationella institutioner och organisationer. Riksarkivet medverkar även i flera forsknings- och utvecklingsprojekt, liksom ett antal informationsinfrastrukturprojekt. Syftet med dessa är dels att bidra till arkivsektorns och kulturarvssektorns kunskapsutveckling, dels att framtidssäkra tillgängligheten till Riksarkivets material.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben