Riksarkivet förvarar

 • 800 339 hyllmeter handlingar på papper (varav 94 792 hyllmeter är enskilda arkiv)
 • 3 528 hyllmeter militärt tryck (vid Krigsarkivet)
 • 5 328 725 stycken kartor och ritningar

429 leveranser av arkiv togs emot under året

 • 2 579 hyllmeter papper
 • 11 hyllmeter militärt tryck
 • 9 464 kartor och ritningar
 • 14 leveranser av elektroniska arkiv

Riksarkivets digitala bilddatabas

 • Innehåller 212 miljoner bilder
 • 68 miljoner av dessa bilder kan nås via webbplatsen.
 • Av legala skäl (främst offentlighets- och sekretesslagen eller dataskyddsförordningen (GDPR)) kan inte alla bilder publiceras på nätet.

Ytterligare fakta

 • Vi konserverade 8 513 enheter.
 • 34 058 forskarbesök
 • 87 509 framtagna volymer
 • 124 266 besvarade skriftliga förfrågningar
 • 12 inspektioner av statliga myndigheter, genom besök eller på annat sätt.

Vill du veta mer?

I Årsredovisning 2019 för Riksarkivet kan du läsa mer om myndighetens verksamhet.

Årsredovisning 2019 för Riksarkivet

Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben