• Biblioteksmaterial från samlingarna placerade i magasin kan endast lånas som läsesalslån, hemlån är inte tillåtet.

  • Lånetiden är 30 dagar med möjlighet till förlängning tre gånger om vardera 30 dagar. Det gäller under förutsättning att ingen annan låntagare har ställt sig på kö.

  • Så länge som lånetiden om 30 dagar varar och du inte uttryckligen meddelar att du är klar med materialet kommer det att förbli utlånat i ditt namn.

  • När lånetiden går ut kan du be att få lånetiden förlängd genom att kontakta biblioteket. Du kan också själv förlänga dina lån på Marieberg : Mina sidor (mikromarc.se).

  • Materialet återlämnas till läsesalsvakten.

  • Om inte materialet återlämnas eller om det skadas blir du som låntagare ersättningsskyldig.

  • Referenslitteraturen på öppna hyllor är direkt tillgänglig till ditt bord i läsesalen.

Så här gör du

  • För att bli låntagare måste du registrera dig på Marieberg : Beställning (mikromarc.se) och uppvisa legitimation vid ditt första besök.

  • Beställning av biblioteksmaterial görs på Marieberg (mikromarc.se) och på plats i Riksarkivet Stockholm (Marieberg) finns bibliotekskatalogen på de publika datorerna. Hämtning sker löpande under den tid då forskarexpeditionen har öppet.

  • Om du är på plats när du gör beställningen kommer bibliotekspersonalen att lägga materialet på det bord du tilldelats i läsesalen. Om du beställer fram materialet i förväg läggs det i ett utrymme intill läsesalen och du kan fråga läsesalsvakten efter det när du kommer.

  • Behandla allt som ingår i bibliotekets samlingar varsamt!