– Resultatet är otroligt värdefullt för oss, berättar Håkan Nordlander, nationell samordnare på Trafikverket. Det är enormt mycket kunskap och pengar investerat i vägnätet som vi riskerar att förlora om vi inte kan använda oss av informationen som finns i arkiven!

Uppdragets bakgrund är Vägverkets omorganisation på 1990-talet. Då överfördes stora delar av arkiven efter landets lokala och regionala vägförvaltningsmyndigheter till Riksarkivet. Behovet av att använda äldre information när nya vägprojekt planeras har genom åren lösts genom att personal från Trafikverket besökt någon av Riksarkivets läsesalar för att söka information eller att Riksarkivets medarbetare letat på Trafikverkets uppdrag.

Sedan november 2022 pågår ett projekt som avsevärt underlättar tillgången till den samhällsviktiga informationen om vårt vägnät. Riksarkivets digitiserar plan- och profilritningar, geoteknisk dokumentation och grundundersökningar från hela landet för Trafikverkets räkning. Arkiven som förvaras på Riksarkivets verksamhetsplatser från Härnösand i norr till Lund i söder tas till Fränsta för digitisering. Filerna som levereras kan sedan knytas till direkt till vägsträckningar och objekt.

– Fördelen med att knyta informationen till en vägsträcka är att vår personal kan hitta den direkt. Behöver man mer information än den som digitiserats i projektet så finns alltid en hänvisning till ur vilket arkiv och volym som informationen hämtats så att kompletteringen kan göras enkelt, förklarar Håkan.

Person som arbetar framför datorskärm 

Foto: Andreas Gustafsson

I Fränsta jobbas det för fullt med projektet. Åtta personer arbetar skift med digitiseringen och arkivmaterial hämtas och lämnas enligt en långsiktigt upplagd plan.
– Totalt är det över 22 000 volymer som omfattas. Och volym kan i det här fallet innebära allt från välfyllda arkivboxar till rullade eller planförvarade ritningar av skiftande storlek och kvalitet, berättar Anna Uddén som är projektansvarig på Riksarkivet.

– Nu är vi klara med materialet i Härnösand och i Uppsala och fortsätter med det som finns i Vadstena. Vi räknar med att vara klara med hela projektet under första halvåret 2024. Men det är kul att vi också kan leverera löpande, varje dag går nya filer iväg till Trafikverket som kan skapa nytta i deras verksamhet.

Person som arbetar framför datorskärm 

Foto: Andreas Gustafsson