Visningar, studiebesök och kurser

Välkommen att boka en visning i Riksarkivet i Täby. Vi kan bland annat erbjuda en introduktion till Krigsarkivets källor för släktforskare eller presentationer av valda delar från vår unika kartsamling.

Priset för cirka en timme är 1 400 kr (exkl. moms) på vardagar kl. 09.00–16.00, 2 100 kr (exkl. moms) på onsdagar efter kl. 16.00. Kontakta Lisan Nissar Borg, tel. 010-476 75 89, mejl lisan.nissarborg[at]riksarkivet.se

Introduktion till hur man använder arkiv för universitet och högskolor

Vi erbjuder studentgrupper en introduktion i hur man använder arkiv inför uppsatsskrivning eller högre forskning. Utbildningen består av en teoretisk genomgång som avslutas med praktiska övningar i att söka, beställa och läsa handlingarna i vår läsesal. Det går även att få en digital utbildning men då utan möjlighet till att praktiskt söka handlingar eftersom källorna i mycket liten utsträckning finns digitalt.

Kursansvarig kontaktar Lisan Nissar Borg, tel. 010-476 75 89, mejl lisan.nissarborg[at]riksarkivet.se

Riksarkivets läsesalsplattform

Vi har 18 datorer med tillgång till Riksarkivets läsesalsplattform. Här ingår förutom Riksarkivets digitala läsesal även ett stort antal register och prenumerationstjänster som är fritt tillgängliga.

Tre av datorerna står i kafeterian och är tillgängliga även på måndagar när läsesalen är stängd. Observera att när läsesalen är stängd kan du inte få vägledning av Riksarkivets personal eller skriva ut kopior.

Pedagogiskt material

Vi har publicerat en serie pedagogiska vägledningar för att underlätta arkivsökning och forskning i Krigsarkivets handlingar. Här hittar du Krigsarkivets vägledningar

Söker du pedagogiskt material för skola och studier? Det hittar du här

Utställningar

I foajén visar vi regelbundet utställningar med olika teman som anknyter till arkiv och handlingar som finns bevarade på Riksarkivet i Täby.

Arkivens dag

Arkivens dag anordnas runtom i landet den andra lördagen i november varje år. På Riksarkivet i Täby välkomnar vi då besökare till olika aktiviteter som exempelvis visningar, föreläsningar och utställningar.

Arrangemang

Alla våra aktuella arrangemang hittar du i arrangemangskalendern

Ansvarig för sidan/kontakt 
Lisan Nissar Borg