• Biblioteksmaterial kan endast lånas som läsesalslån, hemlån är inte tillåtet.
  • Lånetiden är 30 dagar med möjlighet till förlängning tre gånger om vardera 30 dagar. Det gäller under förutsättning att ingen annan låntagare har ställt sig på kö.
  • Så länge som lånetiden om 30 dagar varar och du inte uttryckligen meddelar att du är klar med materialet kommer det att förbli utlånat i ditt namn
  • Materialet återlämnas till läsesalsexpeditionen.
  • Om inte materialet återlämnas eller om det skadas blir du som låntagare ersättningsskyldig.
  • Litteraturen på öppna hyllor är direkt tillgänglig till ditt bord i läsesalen. Den litteratur som är placerad i magasin beställs fram.

Så här gör du

  • För att bli låntagare måste du registrera dig på Krigsarkivet : Ny låntagare (mikromarc.se) och uppvisa legitimation vid ditt första besök.
  • Beställning av biblioteksmaterial görs på Krigsarkivet (mikromarc.se) eller på plats i Täby. Bibliotekskatalogen finns på de publika datorerna. Hämtning sker löpande under den tid då läsesalsexpeditionen har öppet.
  • Om du beställer fram materialet i förväg läggs det i ett utrymme intill läsesalen och du kan fråga expeditionspersonalen efter det när du kommer.
  • Behandla allt som ingår i bibliotekets samlingar varsamt!