Kunglig krona

Svenska myndigheter har rätt att använda lilla riksvapnet eller kunglig krona, dvs. sluten
bygelkrona, som symbol för myndigheten. Kunglig krona är ett statsemblem och därmed
skyddad enligt lag. Tillstånd till användning av kunglig krona av annan än myndighet ges av
Patent- och registreringsverket.
 
Den kungliga kronan består huvudsakligen av en ring med fem synliga smultronblad, fem
synliga slutna byglar och på toppen ett riksäpple med ett kors. Exempel på sådan krona i
bådeg färg och svartvitt visas nedan. På förenklade kronor kan pärlor och ädelstenar uteslutas.
Om kronan förekommer i en bild med mer än en färg, så är den alltid av guld, vilket kan
ersättas med gul kulör, lämpligen PMS 109 eller 116. Lämplig blå kulör är PMS 300 och rött
PMS 186 (se även avsnitt om heraldiska färger). Pärlorna är av silver eller vita. Kronfodret
är i purpur, PMS 220, men kan ersättas med rött.
 
Kronan kan även avbildas i en färg, s.k. dekorfärg, exempelvis svart eller blå.
I Norden har kungarikenas kronor ett karakteristiskt utseende som gör att man kan, redan
på kronans form, se vilket land den tillhör. Formen har även en historisk förankring genom
att den alltsedan medeltiden förekommit som en symbol för kungen och för statsmakten.
Därför är det viktigt att respektera den svenska kronans karakteristiska drag.

 

Krona           Kunglig krona

  kronor svartvitt

 

© Riksarkivet. Gäller samtliga illustrationer

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko