foto läsesalenfoto av dombokbild av handskriftbild av framtagning

Hitta hit

Riksarkivet i Uppsala ingår i Uppsala arkivcentrum som ligger på von Kræmers allé 19, i kvarteret Blåsenhus. Karta finns här och på den finns även information om busslinjer i närheten.

Infart till Uppsala arkivcentrum sker enklast från Dag Hammarskjölds väg via Blåsenhusgatan, där det också finns en informationstavla över kvarteret Blåsenhus. Det går också att komma in från Artillerigatan eller Norbyvägen (vid Pedagogicum/Lärarutbildningen).

 

Parkering

Det finns ett antal parkeringsområden runt omkring Uppsala arkivcentrum. Var noga med att läsa på skyltarna vad som gäller på respektive parkeringsområde. Det finns parkeringsplatser som kräver särskilt tillstånd, där bara personal får parkera.

Avgiften är 100 kr/dygn eller 20 kr/timme.

 

Stöd för funktionshindrade

Tre parkeringsplatser är reserverade för rörelsehindrade. Det finns inga trösklar eller nivåskillnader i lokalerna utom om man ska till föreläsningssalen, men dit går det hiss. Dörröppnare finns vid samtliga dörrar.

I läsesalen finns ett höj- och sänkbart bord. Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.

 

Kapprum och förvaringsboxar

Ytterkläder och väskor lämnas i förvaringsboxar och kappskåp som finns utanför läsesalens expedition. Inga väskor eller påsar (inte ens handväskor) får tas med in i läsesalen.

 

Läsesal

I vår läsesal finns det gott om platser, varav många med datorer. Dessutom finns fem forskarrum, varav två grupprum med sju sittplatser. I några av grupprummen finns även mikrokortsläsare. Normalt får originalhandlingar inte tas in i forskarrummen utan man får där arbeta med dator eller mikrokortsläsare i stället.

Använd gärna din bärbara dator i läsesalen. Det finns eluttag men däremot inte trådlöst nätverk.

I anslutning till läsesalen finns en expedition som alltid är bemannad under våra öppettider. Här kan du få hjälp att hitta i förteckningar, göra beställningar och annat.

Läs gärna Riksarkivets gemensamma läsesalsregler för närmare information om vad som gäller.

 

Boka plats

Man kan inte förhandsboka plats i läsesalen. Däremot kan man boka forskarrum i förväg och det görs i expeditionen eller på e-postadress: lasesal.ula[snabel-a]riksarkivet.se.

 

Beställning/framtagning av arkivhandlingar

Det material som har digitaliserats är tillgängligt vid datorerna i läsesalen eller i Digitala forskarsalen på riksarkivet.se.

Du som vill läsa originalhandlingar beställer fram dem via den digitala beställningsrutinen på en dator i läsesalen eller gör en förbeställning hemifrån på riksarkivet.se.

Framtagning av originalhandlingar sker kontinuerligt under våra öppettider.

Uppgifter ur kyrkoarkiven yngre än 70 år tillhandahålls av särskilda handläggare som normalt finns tillgängliga under våra öppettider. Be expeditionspersonalen om hjälp att kontakta en folkbokföringshandläggare.

 

Datorer

På datorerna i läsesalen och expeditionen har du tillgång till skannade arkivhandlingar via Riksarkivets digitala forskarsal, Arkiv Digitals bilder och register, Lantmäteriets skannade kartor och akter liksom en rad andra digitala resurser och register som exempelvis bouppteckningsregister, Sveriges befolkning, Sveriges dödbok, Emiweb, Smedskivan m.m.

På några datorer i expeditionen finns några resurser specifika för vårt distrikt:

  • Fordonsregister 1942-1972 i pdf-format för Kopparbergs (Dalarnas), Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län
  • Stiftshistoriska kommitténs avskrifter och register till material ur Uppsala domkapitels arkiv -1800, i PDF-format
  • Bouppteckningsregister för delar av Örebro län (som inte ligger ute på Digitala forskarsalen)

 

Avgifter

Att besöka oss och titta på materialet är kostnadsfritt. För uppgifter om avgifter se Riksarkivets avgiftslista.

 

Kopiering och fotografering

I läsesalen kan du fotografera materialet så länge det inte är sekretessbelagt eller kräver särskilt tillstånd. Det går bra att använda egen kamera men då utan blixt. Eget stativ får inte användas men du kan låna kamerastativ av oss.

I expeditionen finns två kameror på stativ för fotografering av originalvolymer, en för papperskopior (A4) och en för digitala kopior. Du fotograferar själv men personalen visar gärna hur det går till. Papperskopiorna kostar 4 kr sidan. För digitala kopior kan du använda medhavt usb-minne eller köpa ett usb-minne på plats.

 

Lunch/fika

Vid Uppsala arkivcentrums huvudentré finns ett pausrum för besökare. Det är utrustat med spis, mikrovågsugn och kylskåp. Det finns även en automat för kaffe, tevatten och choklad. Expeditionspersonalen kan också lämna upplysningar om närbelägna restauranger.

Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i läsesalen.

 

Bibliotek

Biblioteket innehåller handböcker, ordböcker, uppslagsverk, matriklar, tidskrifter och liknande som kan behövas då man läser och tolkar arkivhandlingarna. I biblioteket finns också lokalhistorisk litteratur från vårt distrikt: Dalarnas, Västmanlands, Uppsala, Örebro och Södermanlands län. Litteraturen är inte till hemlån utan får läsas på plats.

 


 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Linda Oja