Välkommen att besöka Riksarkivet Marieberg i Stockholm

Marieberg framsida 2016

Vad finns i Riksarkivet Marieberg?

Här förvaras främst äldre handlingar, medan de flesta nyare arkiven finns i Riksarkivet Täby. Undantaget är de digitala arkiven som också förvaras i Stockholm. I Stockholm finns arkiven från den centrala förvaltningen från 1500-talet fram till slutet av 1900-talet. Vi förvarar även medeltida handlingar samt kartor och ritningar. Dessutom finns ett stort bestånd av enskilda arkiv, d.v.s. arkiv från organisationer, föreningar, företag, personer, gårdar, gods och stiftelser. Sök i våra arkiv i Nationella Arkivdatabasen (NAD)

Tillgänglighet

Gratis

Det är kostnadsfritt att besöka Riksarkivet Stockholm och beställa fram handlingar till läsesalen. Det går också bra att söka efter information i våra olika analoga och digitala register, eller att komma hit på visning, ett föredrag eller se en utställning.

Entré och parkering

Det finns en avgiftsbelagd besöksparkering utanför entrén.

Stöd för funktionshindrade

Huvudentrén är anpassad för funktionshindrade. Hissar finns till läsesalen.

Garderob med förvaringsboxar

I anslutning till huvudentrén finns garderob med förvaringsboxar och klädhängare.

Trådlöst nätverk

I nuläget finns tyvärr inget publikt, trådlöst nätverk.

Toaletter

Toaletter för besökare finns vid entrén och vid hissarna i forskarexpeditionen.

Allergi

Det är inte tillåtet att ta med sig pälsdjur i lokalerna.

Kafeteria och restaurang

Det finns en besökskafeteria med varu- och kaffeautomat. Ett antal lunchrestauranger finns i närområdet.

Kartor över lokalerna i Riksarkivet Stockholm

Två våningsplan har lokaler som är öppna för besökare, plan 8 och 9 (entréplan).

Nedre plan (8)

Karta över publika ytor på Riksarkivet Marieberg plan 8 - liten

Entréplan (9)

Karta över publika ytor på Riksarkivet Marieberg plan 9 - liten


Klicka på bilderna ovan för att se kartorna i större storlek.

Läsesal och forskarexpeditionen

Läsesalen

Läsesalen har 38 enskilda bord för studier av arkivhandlingar. I salen finns även ett stort kartbord och ett rum med mikrokort samt mikrokort- och mikrofilmsläsare. Dessa platser/rum går inte att förboka.

I läsesalen också finns ett grupprum som kan användas om flera personer behöver forska tillsammans i samma material. Det är möjligt att boka grupprummet. Bokning görs via lasesal.stockholm@riksarkivet.se

Regler och rutiner

Det är tillåtet att ta med sig egen bärbar dator i läsesalen. Mobiltelefoner som är inställda på ljudlöst läge, kameror, block och blyertspennor är också tillåtna i läsesalen. Ytterkläder, väskor, mat och dryck får inte tas med in i läsesalen, utan måste lämnas i garderoben vid entrén. Alla besökare till läsesalen måste passera en säkerhetssluss. 

I läsesalen finns ett antal fasta stativ för fotografering. Det är inte tillåtet att fotografera med blixt eller att ha med eget stativ. Att använda flatbäddsskanner, handskanner, kopiator, pekpenna eller andra tekniska hjälpmedel är inte heller tillåtet.

Ordningen i arkivvolymerna får inte ändras och handskar måste användas vid studier av fotografiskt material eller andra känsliga handlingar. Handskar, bokstöd och tyngder finns att låna.

Ta gärna del av våra läsesalsregler inför ditt besök

Beställning/framtagning av handlingar

Det går bra att beställa fram arkivhandlingar innan ditt besök via Nationella Arkivdatabasen (NAD). Här finns en länk till hur du gör dina beställningar. Förhandsbeställningar måste vara oss tillhanda senast kl. 12.00 närmaste vardagen före ditt besök. Men det går också bra att beställa fram handlingar på plats. Det är endast tillåtet att beställa fram fem volymer åt gången.

Arkivförteckningar och register används för att kunna göra beställningar av arkivhandlingar. I första hand söker man efter handlingar i NAD. Det finns också arkivförteckningar i pappersform. I den bemannade forskarexpeditionen finns personal som svarar gärna på frågor samt hjälper till med beställningar.

Tillståndsbelagt material

Största delen av arkivmaterialet är fritt tillgängligt för forskning, men det finns även material som innehåller sekretess eller är tillståndsbelagt på annat sätt.

Förbeställa handlingar

Se texten under "Beställning/framtagning av handlingar".

Fotoregler

Fotografera och kopiera själv

Det är tillåtet att fotografera med egen kamera eller mobiltelefon. Men eftersom vissa handlingar kan vara belagda med sekretess eller kräver annat tillstånd, krävs det ett fototillstånd för fotografering. Forskarexpeditionen lämnar tillstånd att fotografera.

Bokskannern

Med bokskannern går det bra att själv kopiera handlingar.  Kopiorna kan sedan utan kostnad sparas på ett USB-minne eller skrivas ut på papper.

Upphovsrätt

Här finns information om upphovsrätt.

Beställa kopior och reproduktioner

Det går bra att mot en avgift beställa kopior av arkivmaterial, både papperskopior och digitala kopior. Materialet som ska kopieras markeras med en sticka i volymen och därefter fyller man i en beställningsblankett. Hela volymen lämnas sedan till läsesalsvakten.

Vi utför både enklare skanningsuppdrag och avancerade fotobeställningar i vår fotoateljé. Här finns Riksarkivets prislista.

Databaser och register

I anslutning till forskarexpeditionen finns tolv datorer, som innehåller databaser och register. Här finns möjlighet att på plats forska utan kostnad. I vårt utbud finns kyrkböcker både via SVAR och Arkiv Digital. Dessutom ingår bland annat Sveriges befolkning, Emigranten, Sveriges dödbok, bouppteckningsregister, smedsregister, soldatregister, vallonskivan, lantmäteriets historiska kartor, rotemansarkivet, demografisk databas Södra Sverige, båtmansregister och topotek. Information om våra arkiv finns i Nationella Arkivdatabasen (NAD).

Datorerna kan i normala fall inte förbokas. Ett större sällskap kan dock förhandsboka ett mindre antal datorer. Bokning görs via lasesal.stockholm[at]riksarkivet.se.

Bibliotek

I Stockholm finns ett bibliotek med omfattande litteratur inom bland annat svenskt historia, lokalhistoria, personhistoria, heraldik och sigillografi.

En del av samlingen finns tillgänglig som referenslitteratur, dels i läsesalen och dels i nya referensbiblioteket. En stor del av biblioteket förvaras i magasinet och måste beställas fram. Böckerna måste läsas på plats, inga hemlån är tillåtna. Läs mer här om Riksarkivets bibliotek.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Thomas Lundgren