Hur skriver man historia? Hur kan historien anpassas beroende på vilka källor du använder och vilka perspektiv du har när du tolkar källorna?  Vems historia berättas?

I den här övningen får du prov på olika källor som du kan använda för att berätta om en händelse och på så sätt skapa historia och få förståelse för hur historia kan användas.

Under varje ingång hittar du dokument och uppgifter utifrån en specifik händelse eller ett tema. 

Ådalen 1931

Nomadskolan

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg