Born digital, översikt enskilda arkivbildare


Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Arkiv Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA)
Systemets namn Register över anlända adoptivbarn
År 1980–2014
Format Sekventiell fil med teckenseparerade fält
Kommentar Uttag ur FFIA:s medlems- och barnregister. Registret överlämnades till Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) 2015-01-01 i enlighet med 8 b § Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling. Från MIA levererades registret till Riksarkivet.

Företagens hälsokontroll
Systemets namn Diagnosregistret
År
Kommentar

Industrigruppen JAS AB
Systemets namn IG JAS Postlista
År 1987–2005
Kommentar Diarier, till inkomna och utgående skrivelser, uttagna från intern databas. Använts för sökning i brevarkiv.

Peter Egardt
Systemets namn E-post-arkiv
År
Kommentar OBSERVERA: det får inte göras några utlämnanden från detta arkiv före 2034 utan Peter Egardts eller hans dotters godkännande.