Datamängd: Fångst
Tid: 1977
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-05
Uppdaterad: –

Uppgifterna i data kommer från förstahandsmottagarna (uppköpare) av saltsjöfiskets fångst, och de anger kvantiteter och försäljningsvärdet fördelat på de olika fiskarterna. Arterna är i sig uppdelade på nivåer och för vissa arter har de delats in efter både vikt och grad av bearbetning (till exempel rensad/orensad eller onackad/nackad). Redovisningen visar också total fångstkvantitet per månad. Artindelningen som representeras i data är definierad av SCB. Dessa data samlades in av SCB vart tredje år och den första nu tillgängliggjorda tabellen data representerar år 1976. Likt de andra tabellerna med fiskeridata som Riksarkivet publicerat har även data om båtar undergått viss bearbetning inför publicering.

Bearbetning av data

I originaldata som SCB levererat till Riksarkivet redovisas data över fångst på en annan nivå, i den har varje försäljning av fångst, från den som dragit upp till uppköparen, rapporterats. För att kunna göra data tillgänglig har Riksarkivet bearbetat den så att data representerar förhållandena på artnivå snarare än för uppköp och försäljning på uppköpares- och säljande fiskares nivå. Anledningen till bearbetningen är att det försvårar identifiering. De uppgifter som redovisas i data är de som levererats till Riksarkivet från SCB, eventuella avvikelser beror på felaktiga rapporteringar från de som rapporterat in uppgifterna. Riksarkivet har alltså bearbetat materialet, den som behöver ta del av uppgifterna i annan form kan begära ut materialet från Riksarkivet. På vilket sedvanlig utlämnandeprövning sker. För att se postbeskrivning för originaldata följ länken nedan.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/11/7/M 1/1
Länk i NAD:https://sok.riksarkivet.se/arkiv/n01JCXLv7KcKN4FptamU23