För att du ska kunna ta del av offentliga handlingar, måste handlingarna arkiveras och sparas för all framtid och de måste gå att hitta igen. I Sverige har det funnits arkivverksamhet under väldigt lång tid, Riksarkivet grundades redan 1618 och förvarar idag cirka 75 hyllmil med arkivhandlingar, de flesta från statliga myndigheter.

För att du ska kunna be om att få se ett speciellt beslut, ett brev eller en utredning, måste du veta att det materialet finns och var det finns.

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  1. rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar,
  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  3. forskningens behov.

 Arkivmagasin i Arninge

Riksarkivets arkivmagasin i Arninge

För att arkivmaterial ska kunna bevaras utan att stjälas, förstöras i brand, hamna i oordning eller slarvas bort finns idag stora arkivbyggnader där handlingarna bevaras. Riksarkivet tar hand om statliga myndigheters arkivmaterial - till exempel kyrkans, polisens, vägverkets, televerkets, länsstyrelsernas arkiv.

Dessutom finns det arkiv i varje kommun med exempelvis dokument från kommunala skolor, förskolor, brandkår och fritidsförvaltning. Kanske finns dina skolbetyg där? Landstingen har sina egna arkivlokaler runt om i landet med bland annat sjukhusens arkivhandlingar. I dag produceras mycket digitalt – datafilerna sparas också!

Film/bildspel:  ”Arkiv – vad är det?” 

Diskussionsfrågor

  • Vet du var ditt närmaste arkiv ligger? Ta reda på det!
  • Vilken slags arkivmaterial finns där?
  • Offentlighetsprincipen garanterar rätten för forskare och andra att helt fritt leta bland historiska dokument för att beskriva och analysera historien. Känner du till något exempel där landets myndigheter vill kontrollera och därigenom bestämma vilken historia som är möjlig att skriva? Kan historiskt arkivmaterial vara kontroversiellt? I så fall på vilket sätt?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Maria Press