huminfra.se presenteras digitala resurser och utbildningar som erbjuds inom infrastrukturen.

Riksarkivet söker samarbeten med forskare och studenter

Är du t.ex. dataingenjörer, arkivarie, digital humanist eller historiker och vill använda dig av maskininlärning för att tolka och analysera historiska dokument inom Riksarkivet?

Vi söker kontakt med forskare, lärare och studenter som vill tillämpa maskininlärningstekniker eller forska om dess betydelse och användning inom arkivområdet. Det kan t.ex. handla om att maskintolka handskriven text från specifika arkivvolymer eller utveckla och studera tekniker och metoder inom området.

Vi kan erbjuda stöd och vägledning för exempelvis uppsatsarbeten, och i begränsad mån erbjuda praktikplatser för studenter under 2023 och 2024.

Kurser och utbildningar

Inom ramen för Huminfra kan Riksarkivet på förfrågan erbjuda utbildningar eller kurstillfällen, till i första hand forskare och studenter, inom följande områden:

Maskintolkning (HTR) av handskrivet arkivmaterial

Denna workshop är en introduktion till området handskriftstolkning (HTR) med inriktning mot arkivmaterial äldre än 1900-tal. Möjligheter och utmaningar med HTR-teknik belyses och erfarenheter från avslutade och pågående projekt presenteras. Denna workshop skräddarsys och kan erbjudas i Göteborg, Stockholm eller digitalt.

Medborgarforskning och arkiv

Medborgarforskning går ut på att forskare och institutioner samarbetar med frivilliga från allmänheten för att skapa förutsättningar för ny kunskap. Denna introduktionskurs erbjuds digitalt som en eller flera föreläsningar som presenterar hur medborgarforskning kan vara en del av arbetet med arkiv i digitala miljöer. Kursen bygger på erfarenheter och exempel från genomförda projekt i Riksarkivet i olika digitala plattformar för medskapande samt från aktuella forskningsprojekt.

HTR med öppen källkod

Denna kurs erbjuds i form av workshops vid ett eller flera tillfällen. Exempel på moment: Segmentering, bildbehandling och konsumering av färdig kod. I en workshop används färdiga modeller, i en annan workshop finjusteras befintliga modeller utifrån kursdeltagarnas egna material. Vi använder plattformar som Hugging Face och Jupyter Notebook. Deltagare förutsätts ha erfarenhet från HTR-ramverk eller relaterade tekniker. Förkunskaper krävs.

Bygg din egen språkmodell

I denna workshop lär du dig domänadaptering av förtränade språkmodeller med momenten: Hugging Face workshop, publicering av modell, samt demo genom Spaces. Förkunskaper krävs.

Kontakta oss för frågor om samarbeten, kurser och utbildningar:
forskning@riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Olof Karsvall