Helena, som när hon blir tonåring fått många religiösa uppenbarelser, börjar dela med sig av sin syn på Gud och hur hon tycker att man ska leva som en god kristen. Vid huset där hon bor, uppe på en höjd, stod hon med utsläppt blont hår, helt vitklädd och talade till de som ville lyssna. Hon kallades för Den vita jungfrun.

I de dystra och oroliga tider folket levde i, där fattigdom, rädslan för framtiden ständigt var närvarande, måste hon ha framstått som en uppenbarelse i sig. Även om hon predikade om Guds straff för människornas alla synder, och att alla behövde tänka om och tänka rätt, var det många som följde henne och ville lyssna på vad hon hade att säga. Hon blev även anlitad att komma till närliggande församlingar och predika. Därmed började hon vandra runt i både Östergötland och Småland för att predika. Detta kunde naturligtvis inte få fortsätta, så prästen i församlingen bestämde sig för att agera vilket han förklarade i samband med en sockenstämma. [lokal myndighet, med prästen och lokala bönder som ansvariga]

Ett handskrivet papper Klicka på bilderna för förstoring

Ett handskrivet papper

Källa: Riksarkivet Vadstena, Sockenstämmoprotokoll 26 maj 1806, S:t Anna kyrkoarkiv vol. KI: 4

Avskrift (pdf)
Avskrift - modern skrift (pdf)

Tryckt text
Tryckt text

Källa: Tryckta memoarer: Den andeliga striden, av Helena Sofia Ekblom (1818) 1847
Modern avskrift (pdf)

Frågor

Sockenstämmoprotokoll
Identifiera dokumentet:
1. Vilken typ av källa är detta?
2. Varför har den skapats?
3. Vem har skapat den?

Arkivfrågor
4. Ur vems synvinkel är källan skriven? På vilket sätt kommer det fram i källan?
5. Vilken information kan du hitta i källan om Helena?
6. Hur tänker prästen agera?
7. Vad kan källan berätta om prästens och kyrkans roll vid denna tid?

Memoarer
Identifiera dokumentet:
8. Vilken typ av källa är detta?
9. Varför har den skapats?
10. Vem har skapat den?

Arkivfrågor
11. Vilken information kan du hitta i källan om Helena och hennes predikningar?
Diskussionsfrågor
12. Vad behöver du tänka på när du använder denna typ av memoar-text som historisk källa?
13. Fundera utifrån den information du fått från de bägge källorna, vad är det egentligen som hänt?