Vårt erbjudande

Vi digitiserar med hög kvalitet de flesta förekommande formaten från det minsta frimärket till den största kartan. Verksamheten bedrivs till stora delar i nyrenoverade och specialanpassade lokaler. Vi har saneringsrum för att bland annat kunna hantera mögelskadat material.

Arbetsprocesser, lokaler och skalskydd är utformade för att möta höga säkerhetskrav. Vi följer den tekniska utvecklingen och arbetar målmedvetet för att succesivt implementera AI-stöd och annan nyutvecklad teknik i produktionen. I samband med digitisering kan vi också erbjuda tjänster som till exempel skadeinventering, preparering, förvaringslösningar samt OCR-tolkning och indexering av de digitala bilderna.

Digitisering kan beställas av statliga myndigheter och offentligt finansierad verksamhet. Med statliga myndigheter kan vi utan föregående upphandling träffa överenskommelser om digitisering.

En man sitter vid en bokskanner och arbetar
Fotograf: Björn Lojander

Hur går det till?

En uppdragsledare är er kontaktperson under hela processen. I ett första steg går uppdragsledaren tillsammans med er igenom önskemål och förutsättningar samt beräknar kostnaden för uppdraget. Vid behov besöker vi er på plats. Vi ser också till att ni får de svar på de frågor ni har om säkerhetsskydd och sekretess.

Riksarkivet har egen logistik för transport av arkivmaterial till och från produktionsanläggningen. Vi kan leverera de digitala filerna i de flesta på marknaden förekommande filformat. Vi är flexibla och kan erbjuda olika typer av leveranssätt med olika säkerhetsnivåer.

Vi kan även erbjuda mobila tjänster för att vid behov kunna utföra uppdraget i av uppdragsgivaren angivna lokaler. Detta kan vara aktuellt när det är olämpligt att materialet transporteras.

En man står vid en lösbladsskanner och arbetar
Fotograf: Björn Lojander

Axplock av uppdrag

– Vi har genom åren producerat mer än 355 miljoner digitala bilder och uppdragen har varierat från enstaka böcker till hela arkiv, säger Mikael Andersson, enhetschef och ansvarig för Riksarkivets digitiseringsverksamhet.

– Av myndighetens eget arkivmaterial är de svenska kyrkböckerna det mest omfattande som har digitiserats. Av det som utförts på uppdrag av andra myndigheter kan särskilt nämnas lantmäteriets kart-och aktarkiv samt det långsiktigt pågående arbetet med att digitisera svenska dagstidningar som genomförs i samarbete med Kungliga biblioteket. Av totalt 130 miljoner tidningssidor har 35 miljoner digitiserats. Samtliga dagstidningar med utgivningsår före år 1906, samt de största dagstidningarna utgivna därefter, är i dagsläget digitiserade, avslutar Mikael.

Kontakta oss

Välkomna att kontakta oss på riksarkivet[at]riksarkivet.se och ange att ni är intresserad av digitiseringstjänster. Alternativt kan ni kontakta sektionschef Adam Rönnlund på 010-476 76 33 eller enhetschef Mikael Andersson på 010-476 76 27

Ansvarig för sidan/kontakt 
Mikael Andersson