Born digital, översikt myndigheter S


Sjöfartsverket
Arkiv Sjöfartsverket
Systemets namn Fritidsbåtsregistret CB44 för 1991 och 1992
År 1991–1992
Format
Kommentar Registreringspliktiga fritidsbåtar

Skattemyndigheten, samtliga län
Arkiv Skattemyndigheten, samtliga län
Systemets namn Regionalt fastighetstaxeringssystem – Fastighetstaxeringslängd
År 1987–1993
Format
Kommentar Se även Länsskattemyndigheten, samtliga län. Luckor finns för vissa län och år. För tidigare år se Länsstyrelsen, samtliga län.

Skattemyndigheten, samtliga län
Arkiv Skattemyndigheten, samtliga län
Systemets namn Regionalt folkbokföringssystem – Mantalslängd
År 1987–1992 (avser 1988–1993)
Format
Kommentar Se även Länsskattemyndigheten, samtliga län. Luckor kan finnas för vissa län och år. För tidigare år se Länsstyrelsen, samtliga län.

Skattemyndigheten, samtliga län
Arkiv Skattemyndigheten, samtliga län
Systemets namn Regionalt skattesystem – Skattelängd
År 1987–1992
Format
Kommentar Se även Länsskattemyndigheten, samtliga län. Luckor finns för vissa län och år. För tidigare år se Länsstyrelsen, samtliga län.

Skattemyndigheterna och Riksskatteverket
Arkiv Skattemyndigheterna och Riksskatteverket
Systemets namn Allmänna diariet; Diarätt
År 1992–2003
Format sekventiella filer, tackenseparerade fält
Kommentar Se även Riksskatteverket.

Skatteverket
Arkiv Skatteverket
Systemets namn Övriga system
År 1991–2005
Format csv
Kommentar

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen
Systemets namn Allmän- och Privatläkarregistret
År 1994, 1996, 1998
Format
Kommentar Allmänläkarregistret 1994, 1996 och 1998. Privatläkarregistret 1994–1996. Lagen om husläkare trädde ikraft 1994-01-01. För att utvärdera och följa upp husläkarreformen bildade Socialstyrelsen allmänläkarregistret 1994. Privatläkarregistret bildades 1994 för uppföljning och utvärdering av den verksamhet som privatläkare bedriver enligt lagen om läkarvårdsersättning. Registret innehåller uppgifter om allmänläkare och privatläkare.

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen
Systemets namn Socialstyrelsens och arbetarskyddsstyrelsens asbestundersökning
År 1986–1989
Format
Kommentar

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen
Systemets namn Cancerregistret - Kraftanläggningar och 50 Hz magnetfält vid bostäder för tumörfall (0-18 år) i Sverige
År 1958–1980
Format
Kommentar Registret omfattar namn och personnummer över individer 0–18 år som diagnostiserats med tumörsjukdom under åren 1958–1980 i Sverige med viss kompletterande information

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Epidemiologiskt centrum
Systemets namn Cancermiljöregistret (CMR 60)
År 1960
Format
Kommentar

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Epidemiologiskt centrum
Systemets namn Cancermiljöregistret (CMR 70)
År 1970
Format
Kommentar

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Läkemedelsavdelningen
Systemets namn Diarium STADIS
År 1986–1989
Format
Kommentar Läkemedelsavdelningen är numera Läkemedelsverket

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen
Systemets namn Metadonregistret
År 1987–2005
Format
Kommentar I registret förekommer främst uppgifter från 1989–2005

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Byrå FAP 2
Systemets namn Patientstatistik - sluten somatisk vård
År 1964–1977
Format
Kommentar

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Byrå PB 3
Systemets namn Hälsoundersökning i Gävleborg och Värmland
År 1962–1965
Format
Kommentar

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Byrå PB 3
Systemets namn Hälsoundersökningen i Värmland-Arvika 1962 (S-62)
År 1962
Format
Kommentar Detta är en komplettering till Socialstyrelsen, Hälsoundersökning i Värmland

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Byrå SN 1
Systemets namn Socialstyrelsens hälsoundersökningar XG75, A71, A74, X69, X71
År 1969–1975
Format
Kommentar Innehåller undersökningarna X69E-A: Register över EKG-undersökning (ingår i hälsokontroll X69 1969-1970), X69F-A: Register över kallade till hälsokontroll i Gävle 1969-1970, X69M-A: Undersökningsresultat för mammaröntgen i Gävle 1969-70, X69U-A: Folkbokföringsregister för hälsokontroll i Gävle 1969-70 inklusive undersökningsresultat, A71F-A: Register över kallade till hälsokontroll i Stockholm 1971, A71U-A: Register över kallade till hälsokontroll i Stockholms kommun 1971 inklusive undersökningsresultat, X71B-A: Undersökningsresultat för bröstcancer undersökning (efterundersökning) i Gävle 1971-72, X71E-A: Register över EKG undersökning (ingår i hälsokontroll X71), X71F-A: Register över kallade till hälsokontroll i Gävle 1971-72, X71R-A: Undersökningsresultat för remitterade ur Hälsokontrollen (X71), X71T-A: Folkbokföringsregister för hälsokontroll (Termografi undersökning) i Gävle 1971-72 inklusive undersökningsresultat, X71U-A: Folkbokföringsresultat för hälsokontroll i Gävle 1971-72 inklusive undersökningsresultat, A74F-A: Register över kallade till hälsokontroll 1974, A74U-A: Register över kallade till hälsokontroll i Stockholms kommun 1974 inklusive undersökningsresultat, XG75-A: Register över kallade till bröstcancerundersökning i Gävle 1975 inlusive undersökningsresultat.

Socialstyrelsen
Arkiv Socialstyrelsen - Folkhälsoenheten
Systemets namn Gynekologisk hälsoundersökning)
År 1967–1977
Format
Kommentar

Statens bakteriologiska laboratorium
Arkiv Statens bakteriologiska laboratorium
Systemets namn Provregistret
År 1963–1993
Format Teckenseparerade sekventiella filer
Kommentar

Statens Biografbyrå
Arkiv Statens Biografbyrå
Systemets namn Filmregistret
År 1996–2010
Format csv-filer
Kommentar Innehåller uppgifter om granskade filmer och trailers. Filmregistret finns även tillgängligt för sökning på Statens Medieråds hemsida, tidigare Statens biografbyrå. Se http://www.statensmedierad.se/
Finns som öppen data, se PSI-data

Statens Biografbyrå
Arkiv Statens Biografbyrå
Systemets namn Videodistributionsregistret
År 1991–2010
Format csv-filer
Kommentar Register över videodistributörer

Statens Biografbyrå
Arkiv Statens Biografbyrå
Systemets namn Allmänna diariet
År 1996–2010
Format csv-filer
Kommentar

Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB)
Arkiv Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB)
Systemets namn BoSS-L (Lånesystem)
År 1993–1996
Format
Kommentar Från 1993-07-01 till 1996-03

Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB)
Arkiv Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) och Boverket
Systemets namn Låne- och bidragssystemen UDS-C
År 1989-06–1994-03
Format
Kommentar Se även Boverket, UDS-B och SBAB:s Låne- och bidragssystemen UDS-C samt UDS-L.

Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB)
Arkiv Statens bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB)
Systemets namn Låne- och bidragssystemen UDS-L
År 1994-04–1996-04
Format
Kommentar Se även Boverket, UDS-B och SBAB:s Låne- och bidragssytemen UDS-C.

Statens energiverk (STEV)
Arkiv Statens energiverk (STEV)
Systemets namn Ärende- och dokumenthanteringssystem
År 1983–1991
Format Sekventiella filer
Kommentar Ligger i uttag tillsammans med Statens Industriverk (SIND) och Styrelsen för teknisk utveckling (STU) som var föregångare till NUTEK

Statens Industriverk (SIND)
Arkiv Statens Industriverk (SIND)
Systemets namn Diarium Diabas
År 1973–1991
Format Sekventiella filer
Kommentar Ligger i uttag tillsammans med Statens Energiverk (STEV) och Styrelsen för teknisk utveckling (STU) som var föregångare till NUTEK

Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH)
Arkiv Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH)
Systemets namn Diarium
År 1995–2002
Format
Kommentar 1995-01-24–2002-04-11. Registreringar efter 2001-06-30 avser avslutande av diariet.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Arkiv Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Systemets namn Statistikregister för fordon; Fordonstatistik (Bilregistret), Varutransporter på väg (UVAV)
År 1995–1999
Format
Kommentar Bilregistret 1995–1998, UVAV 1995–1999 kv 2

Statens Järnvägar (SJ)
Arkiv Statens järnvägar (SJ) Fastigheter, Divisionskontoret
Systemets namn JUDA
År
Format
Kommentar Utdrag ur fastighetsrättsligt arkiv

Statens Järnvägar (SJ)
Arkiv Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Systemets namn SIRA - Register över SJ Historiska Ritningar
År
Format
Kommentar Registret levererades till RA 2002 tillsammans med register MIRA, FIMY och FIRA. SIRA är ett centralarkivets ritningsregister och ursprungligen från SJ Historiska Ritningar

Statens Järnvägar (SJ)
Arkiv Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Systemets namn FIRA - Register över ritningar från SJ Fastigheter
År
Format
Kommentar Register FIRA levererades till RA 2002 tillsammans med SIRA, FIMY och MIRA. FIRA kommer ursprungligen från SJ Fastigheter

Statens Järnvägar (SJ)
Arkiv Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Systemets namn FIMY - Arkivhandlingssystem
År 1963–1982
Format
Kommentar Filmade, icke gallringsbara handlingar för perioden 1963–1982. FIMY levererades till RA 2002 tillsammans med SIRA, FIRA och MIRA. FIMY var ursprungligen från SJ Stab personal (SE/RA/420334/112)

Statens Järnvägar (SJ)
Arkiv Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Systemets namn MIRA - Register över ritningar från SJ Maskindivision
År
Format
Kommentar MIRA levererades till RA 2002 tillsammans med SIRA, FIRA och FIMY. MIRA var ursprungligen från SJ Maskindivision (SE/RA/420334/108).

Statens Järnvägar (SJ)
Arkiv Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Systemets namn Anläggningsregister FOB (FastighetsOBjekt)
År
Format
Kommentar Tillhörde Fastighetsdivisionen

Statens Järnvägar (SJ)
Arkiv Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Systemets namn Ärendehanteringssystem
År 1998–2000
Format
Kommentar

Statens Konsumentråd
Arkiv Statens Konsumentråd
Systemets namn Omnibus- och intervjuundersökning av konsumentbeteende
År
Format
Kommentar

Statens Kulturråd
Arkiv Statens Kulturråd
Systemets namn Diarium
År 1990–1996
Format
Kommentar

Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR), inkl Avvecklingsmyndigheten för -
Arkiv Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR), inkl Avvecklingsmyndigheten för -
Systemets namn Diarium
År 1999–2005
Format
Kommentar

Statens Kärnkraftinspektion (SKI)
Arkiv Statens Kärnkraftinspektion (SKI)
Systemets namn Diarium
År 1986–2008
Format
Kommentar

Statens Kärnkraftinspektion (SKI)
Arkiv Statens Kärnkraftinspektion (SKI)
Systemets namn Webbsida
År 1997–2008
Format
Kommentar T.o.m. 2008-06-30

Statens livsmedelsekonomiska institut (SLI)
Arkiv Statens livsmedelsekonomiska institut (SLI)
Systemets namn Diarium
År 1999–2008
Format
Kommentar Diariet är i pdf-filer.

Statens miljömedicinska laboratorium och Karolinska institutet, hygieniska institutionen
Arkiv Statens miljömedicinska laboratorium och Karolinska institutet, hygieniska institutionen
Systemets namn Graviditetsregistret
År
Format
Kommentar Statistikregister som bl.a. hämtat uppgifter från enkätundersökning som besvarades av kvinnliga tvillingar i åldern 20–40 år. Undersökningen genomfördes troligen år 1979

Statens miljöteknikråd (Swentec)
Arkiv Statens miljöteknikråd (Swentec)
Systemets namn Hemsida
År
Format Html
Kommentar

Statens naturvårdsverk, Tillsynsavdelningen, Enheten för miljöskyddsdata
Arkiv Statens naturvårdsverk,Tillsynsavdelningen, Enheten för miljöskyddsdata
Systemets namn MI01
År 1974–1989
Format
Kommentar Osäker årtalsangivelse

Statens person- och adressregisternämnd (SPAR-nämnden)
Arkiv Statens person- och adressregisternämnd (SPAR-nämnden)
Systemets namn Statliga person- och adressregistret (SPAR)
År 1986–1997
Format
Kommentar Se Datamaskincentralen för administrativ databehandling (DAFA) för år 1977–1985

Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Arkiv Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Systemets namn Databasen Daphne
År 1989–1999
Format
Kommentar DAPHNE användes för att lagra och behandla uppmätta doser och dosrater och att göra enkla spridningsprognoser.

Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Arkiv Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Systemets namn Diarium
År 1988–2003
Format
Kommentar

Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Arkiv Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Systemets namn Diarium
År 2004–2008
Format
Kommentar T.o.m. 2008-06-30

Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Arkiv Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Systemets namn Forskningsdatabasen
År 1976–2008
Format
Kommentar Sökregister till pappershandlingar. T.o.m. 2008-06-30

Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Arkiv Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Systemets namn Projektdatabasen BALTADM
År 2002–2006
Format
Kommentar Baltadm (Baltadministration). Innehåller uppgifter om projekt, projektledare samt projekts ekonomi. Exakta start- och slutdatum är oklart.

Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Arkiv Statens strålskyddsinstitut (SSI)
Systemets namn Webbsida
År 1997–2008
Format
Kommentar T.o.m. 2008-06-30

Statens VA-nämnd
Arkiv Statens VA-nämnd
Systemets namn Aktbilagor till VA-mål
År 1988–2014
Format Filsamling: pdf/a, text, jpg, png etc.
Kommentar Filsamling över filer som sänts in som bilagor i VA-mål, hör till akterna i VA-mål registret.

Statens VA-nämnd
Arkiv Statens VA-nämnd
Systemets namn Diarium
År 2011–2015
Format xml
Kommentar Utdrag ur systemet ACTA; Administrativt diarium.

Statens växtsortsnämnd (SVN)
Arkiv Statens växtsortsnämnd (SVN)
Systemets namn System för registrering av växtförädlarrätt och sorter
År
Format
Kommentar

Statistiska centralbyrån (SCB)
Arkiv
Systemets namn
År
Format
Format
Kommentar Se egen översikt

Steriliseringsersättningsnämnden (SEN)
Arkiv Steriliseringsersättningsnämnden (SEN)
Systemets namn Diarium
År 1999–2003
Format
Kommentar

Stiftelsen Innovationscentrum (SIC)
Arkiv Stiftelsen Innovationscentrum (SIC)
Systemets namn Diarium
År 1994–2005
Format
Kommentar

Stiftelsen Innovationscentrum (SIC)
Arkiv Stiftelsen Innovationscentrum (SIC)
Systemets namn SIC:s projekthanteringssystem
År 1994–2004
Format
Kommentar

Stiftelsen Svenska Rikskonserter
Arkiv Stiftelsen Svenska Rikskonserter
Systemets namn Produktionsregister
År 1998–2012
Format
Kommentar Bokningssystem för artister.

Stockholms Kammarrätt
Arkiv Stockholms Kammarrätt
Systemets namn Målregister
År
Format
Kommentar Informationssystem över diarier vid Kammarrätten i Stockholm

Stockholms läns landsting
Arkiv Hälso- och sjukvårdsnämnden
Systemets namn Allergi/infektion hos barn i Dalen
År
Format
Kommentar OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Stockholm.

Stockholms läns landsting
Arkiv Nacka - Värmdö psykiatriska sektor
Systemets namn Nacka projektregister
År 1972–1976
Format
Kommentar OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Stockholm.

Stockholms läns landsting
Arkiv Regionplanekontoret
Systemets namn Grundskoleavgångna Norrtälje, Stockholm
År 1985–1986
Format
Kommentar OBS! Registret har återställts till Regionarkivet i Stockholm.

Stockholms universitet
Arkiv Stockholms universitet, Kriminalvetenskapliga institutet
Systemets namn Utlänningars brottslighet
År 1967–1972
Format
Kommentar Består av delregistren: Utlänningars brottslighet 1967 och Utlänningars brottslighet 1967 med återfall fram till okt 1972

Stockholms universitet
Arkiv Stockholms universitet, Historiska institutionen
Systemets namn De arbetslösa under 1930-talskrisen
År 1928–1936
Format
Kommentar Arbetslös under kris och högkonjunktur - hjälpsökande arbetslösa i Stockholm

Stockholms universitet
Arkiv Stockholms universitet, Institutionen för internationell pedagogik
Systemets namn IEA:s läskunnighetsundersökning
År 1991
Format
Kommentar

Stockholms universitet
Arkiv Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, PTI-gruppen
Systemets namn Selektion och anpassning till skiftarbete
År 1976–1977
Format
Kommentar

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)
Arkiv Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)
Systemets namn Diarium
År 1986–1995
Format
Kommentar Sida utläses numera: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för psykologiskt försvar
Arkiv Styrelsen för psykologiskt försvar
Systemets namn Hemsidor
År 2008
Format
Kommentar wwww.psycdef.se och www.sakerhetspolitik.se

Styrelsen för teknisk utveckling (STU)
Arkiv Styrelsen för teknisk utveckling (STU)
Systemets namn Ärende- och dokumenthanteringssystem
År 1968–1991
Format Sekventiella filer
Kommentar Ligger i uttag tillsammans med Statens Energiverk (STEV) och Statens Industriverk (SIND) som var föregångare till NUTEK

Sundsvalls Kammarrätt
Arkiv Sundsvalls Kammarrätt
Systemets namn Målregister
År
Format
Kommentar Informationssystem över diarier vid Kammarrätten i Sundsvall

Sveriges Lantbruksuniversitet
Arkiv Institutionen för skogsteknik
Systemets namn Drivningsundersökning inom privatskogsbruket
År 1977
Format
Kommentar

Sveriges Lantbruksuniversitet
Arkiv Institutionen för skogsteknik
Systemets namn Skogsvårdsundersökning om privatskogsbruket
År 1974–1975
Format
Kommentar

Svea Hovrätt
Arkiv Svea Hovrätt
Systemets namn Register över byråchefs- och presidentsprotokoll
År 1986–2000
Format Teckenseparerade filer
Kommentar