Arkivens innehåll och historik

  • I arkiven finns kopieböcker, manuskript, brevkorrespondens, ritningar, akvareller, avskrift av Alfred Nobels testamente med mera. 
  • Alfred Nobels privata arkiv kom till på de platser i Europa där han bodde och arbetade.
  • Efter Nobels död samlades arkiven ihop av testamentsexekutorn Ragnar Sohlman.
  • Alfred Nobels arkiv och Alfred Nobels sterbhus arkiv förvaras tillsammans i Marieberg, de deponerades i Riksarkivet år 1972.
  • Nobelska arkivet med handlingar rörande fadern och bröderna förvaras i Landsarkivet i Lund, där de deponerades år 1970.

      Alfred Nobels arkiv
      Alfred Nobels sterbhus arkiv
      Nobelska arkivet  

Bakgrund Alfred NobelAlfred Nobell porträtt

Alfred Nobel (1833-1896), var kemist och entreprenör. Han utvecklade dynamiten, en speciell sprängteknik som blev mycket framgångsrik, verksamheten växte med fabriker och bolag runt om i världen. I sitt testamente angav Alfred Nobel att hans förmögenhet skulle användas till att belöna framgångsrika forskare, det prestigefyllda Nobelpriset. För arrangemang kring priset och förvaltning av förmögenheten bildades enligt testamentet Nobelstiftelsen.
The Nobel Foundation

Arkiven världsminne

År 2007 registrerades Nobelska arkivet och Alfred Nobels arkiv i världsminnesprogrammet "Memory of the World". Programmet startades år 1992 av Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, för att uppmärksamma och skydda särskilt värdefulla dokument i arkiv och bibliotek. Utnämningen innebär att arkivet har särskild betydelse för mänsklighetens gemensamma arv. Arkivet ska bevaras för kommande generationer och samtidigt vara tillgängligt både nu och i framtiden.
The Alfred Nobel Family Archives UNESCO

Fördjupning

Alfred Nobel och hans arkiv

Boken "Spåren efter Nobel" finns i vår webbutik.

Webbutiken

Ansvarig för sidan/kontakt