Från och med 1 januari 2013 sker denna bidragsgivning genom myndighetsbeslut av Riksarkivet.

Stöd som kan sökas

  • Bidrag som lämnas enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet som för närvarande omfattar endast Föreningsarkiven i Stockholms län och Föreningen Stockholms Företagsminne.
  • Bidrag till enskilda arkivinstitutioner och dito föreningar samt organisationer med verksamheter av rikskaraktär vilka inte omfattas av kultursamverkansmodellen avseende statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet.

Riksarkivets riktlinjer och prioriteringar avseende bidragsgivning till enskilda arkiv samt krav avseende redovisning framgår av dokumentet nedan.

Riktlinjer och prioriteringar avseende bidragsgivning till enskilda arkiv

Med undantag av Stockholms län har alla regioner/län anslutit sig till kultursamverkansmodellen. Regionala enskilda arkiv, de inom Stockholms län undantagna, får således statsbidrag i enlighet med denna modell. Se förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Bidragsgivningen avseende 2024

Ansökningstiden för statsbidrag är 1 november till och med den 1 december 2023. Ansökan ska postas till Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby eller mejlas till riksarkivet@riksarkivet.se. Ange Maud Almström Blom som mottagare för er ansökan.

Ansökningsblankett

Ansökningsformulär

Bidragsgivningen avseende 2021 och tidigare

Riksarkivets bidragsgivning framgår av besluten nedan och kan begäras ut via riksarkivet@riksarkivet.se alternativt Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby:

  • 2021-02-26 Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild arkivverksamhet 2021 (RA-KS 2021/00436)
  • 2020-02-21 Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild arkivverksamhet 2020 (RA 62-2019/14471)
  • 2020-06-04 Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild arkivverksamhet 2020 - tilläggsbeslut (RA 62-2019/14471)
  • 2019-02-04 RB bidrag enskilda arkiv (RA 62-2018/11558)
  • 2018-02-01 RB bidrag enskilda arkiv (RA 62-2017/11096)
  • 2017-01-27 RB bidrag enskilda arkiv (RA 62-2016/9599)
  • 2016-01-29 RB bidrag enskilda arkiv (RA 62-2015/12342)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Maud Almström Blom