Antal träffar: 20
21 feb 2017 

Riksarkivets årsredovisning 2016

Riksarkivet är en myndighet med ett evigt aktuellt uppdrag: att vara statsförvaltningens, och i stor utsträckning hela samhällets, minne.


20 feb 2017 

Kungl. Maj:ts Orden

Riksarkivet har på uppdrag av Kungl. Maj:ts Orden digitaliserat deras ordensmatriklar.


17 feb 2017 

Riksarkivets biblioteksverksamhet kartlagd

Riksarkivet har genomfört den första kartläggningen av Riksarkivets bibliotek sedan landsarkiven blev en del av myndigheten 2010.


16 feb 2017 

Öppna data och PSI – nu startar projektet!

Riksarkivet har i juni 2016 fått i uppdrag från regeringen att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande.


09 feb 2017 

Rolf Källman ny DVS-chef 

Riksarkivet har en ny chef för Divisonen för verksamhetsstöd. Han heter Rolf Källman och är ett bekant ansikte på Riksarkivet.


23 jan 2017 

Slottsarkivet i internationell årsbok

I slutet av 2016 gav nationalarkivet i Nederländerna ut sin sextonde årsbok. Temat för denna gång var de europeiska kunga- och furstehusens arkiv.


23 jan 2017 

Folkräkning 1930

Nu finns även personer födda 1916 sökbara i 1930 års folkräkning i Digitala forskarsalen.


16 jan 2017 

Driftstörningar i kundtjänsten

De driftstörningar vi hade är nu lösta.


10 jan 2017 

SCB-utdrag födda, vigda, döda år 1946

finns nu tillgängligt i SVAR, Digitala forskarsalen.


23 dec 2016 

Spännande koppling mellan Riksarkivets julkort och SVT:s julkalender

Riksarkivets julkort i år är en teckning av Skara domkyrka gjord på 1600-talet av lantmätaren Kettil Classon Felterus.


Sidan publicerad: 2013-07-15 | Sidan senast uppdaterad: 2016-09-29