Antal träffar: 23
15 okt 2021 

Driftstörning på webbplatsen

Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen.


14 okt 2021 

Premiär för digitala ”Lunchföredrag från Riksarkivet”

Vill du veta mer om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss? Då kan föredragsserien ”Lunchföredrag från Riksarkivet” vara intressant för dig.


12 okt 2021 

Riksarkivet planerar för nya lokaler i Härnösand 

Riksarkivet bedriver sedan hösten 2019 ett projekt tillsammans med Skatteverket i syfte att bygga nya klimatsmarta lokaler i Härnösand.


11 okt 2021 

Utlån till utställning i Polen

Riksarkivet bidrar med arkivhandlingar till en internationell utställning i Malbork, Polen.


07 okt 2021 

Remiss av nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar

Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta bland annat Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).


05 okt 2021 

Riksarkivet i Täby officiellt invigt

Fredagen den 1 oktober invigdes Riksarkivet i Täby officiellt när kultur- och demokratiminister Amanda lind klippte bandet. Huvudteman för invigningen var demokrati och arkivlagen 30 år.


04 okt 2021 

Riksarkivets yttrande på betänkandet om ny pliktmateriallagstiftning

Riksarkivet lämnade den 30 september 2021 sitt yttrande på betänkandet Papper, poddar och...Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial - SOU 2021:32.


01 okt 2021 

Återstartsutredningen föreslår: 800 miljoner till digitalisering av kulturarvet

Torsdagen den 29 september tog regeringen emot Återstartsutredningens betänkande. Utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen föreslår en satsning på 800 miljoner kronor för digitalisering av det svenska kulturarvet.


30 sep 2021 

Folkräkning 1930 uppdaterad

Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning har uppdaterats med 144 150 poster/personer fördelade över 44 församlingar i 17 län.


29 sep 2021 

Begränsade öppettider i läsesalarna

Publicerades 2020-03-13, senast uppdaterad 2021-09-29.