Hantverkarna i Arboga verkar ha varit väldigt upprörda, speciellt Olof. Men vad har hänt? Källan verkar ju dessutom var helt omöjlig att läsa, men så är den från medeltiden också…

Läs igenom dokumentet, använd dig sedan av frågorna.

Till frågorna
Arboga text 1
Arboga text 2 
Transkribering och modernisering (pdf)

Frågor:

1. Vem har skapat/skrivit denna källa tror du?

2. När har källan tillkommit?

3. Varför/ i vilket sammanhang har källan skapats?

4. Vilken information kan källan ge oss (försök att använda källan både som kvarleva och berättande källa i ditt svar).

5. Hur bedömer du källans trovärdighet? Använd de källkritiska kriterierna i ditt svar.

6. Vad säger dokumentet om den tid det skapades i?

Ansvarig för sidan/kontakt 
Toni Leander