Sökhjälp

All sökning sker som standard trunkerad, så om du söker på till exempel skatteverk så får du träff på både Skatteverket och Riksskatteverket.

Använd citattecken ("") för att söka på exakta fraser. En sökning på till exempel "under försvarsdepartementet" ger träffar då orden förekommer tillsammans och i angiven ordning.

Använd minustecken (-) för att utesluta ett sökord. En sökning på till exempel försvarsdepartementet -hemlig ger träff på alla poster som innehåller ordet Försvarsdepartementet men inte de poster som samtidigt innehåller ordet hemlig.

Använd frågetecken (?) för att få träff på stavningsvarianter av ett ord. Varje frågetecken svarar mot ett tecken. En sökning på till exempel G??le ger träff på både Gävle, Gefle och Gäfle.

Du kan ange # om du vill söka fram de poster som saknar information i dessa fält.

I Riksarkivets myndighetsspecifika föreskriftsserie finns föreskrifter och förvaltningsbeslut om arkivhantering såsom gallring, bevarande, återlämnande, införlivande, utlån men även om undantag från vissa av de generella föreskrifterna (RA-FS).

För vilka gäller föreskrifterna?

De myndighetsspecifika föreskrifterna (RA-MS) gäller oftast för en specifik statlig myndighet eller organisation som helt eller delvis omfattas av arkivlagstiftningen och Riksarkivets föreskriftsrätt. I en del fall kan de dock omfatta ett flertal specifika myndigheter eller enskilda organisationer. I en del fall kan de dock omfatta flera myndigheter eller enskilda organisationer.

Vad kan sökas fram i databasen?

Databasen innehåller samtliga aktuella och giltiga myndighetsspecifika föreskrifter och förvaltningsbeslut (RA-MS) men det går även att söka på upphävda föreskrifter och inaktuella beslut.

Databasen innehåller även Riksarkivets gallringsbeslut som var motsvarigheten till föreskriftsserien RA-MS under perioden 1962–1991-06-30. Du kan även söka fram Krigsarkivets föreskrifter och förvaltningsbeslut (KrA-MS) som utfärdades mellan 1993-01-01–1995-06-30, innan man blev en del av Riksarkivet.

Läs mer om RA-MS