1. Generellt om verksamhetsbaserad arkivredovisning

Generella frågor och svar om vad den nya arkivredovisningen innebär och varför det behövs ett nytt sätt att redovisa arkiv och information. Vidare hittar du svar på frågor om när myndigheter måste ha övergått till verksamhetsbaserad arkivredovisning och när äldre arkiv behöver vara slutredovisat. Länk till generella frågor och svar.

2. Beskrivning av verksamheten

Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt. Det är främst frågor om klassificeringsstruktur och processbeskrivningar. Länk till frågor och svar om verksamheten.

3. Redovisning av handlingar och deras förvaring - Arkivförteckningen

Här hittar du svar på frågor som rör den andra delen av arkivredovisningen, den som beskriver vilken information som uppstår i myndighetens verksamhet och hur informationen förvaras. Traditionellt kallas denna redovisning för arkivförteckning eller dokumenthanteringsplan. De element som förekommer här är handlingsslag och handlingstyper samt förvaringsenheter. Länk till frågor och svar om arkivförteckningen.