Riksarkivet i Sverige

Arkiv med landsarkivsuppdrag

Värmlandsarkiv, Stockholms stadsarkiv och Malmö stadsarkiv förvarar statligt material på uppdrag av Riksarkivet.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kommunikationsenheten