Krigsarkivets bibliotek

I Täby finns Krigsarkivets bibliotek som är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek, tillgängligt för allmänheten. Samlingen omfattar drygt 235 000 volymer och omkring 100 löpande tidskrifter och serier samt äldre utländska militära och tekniska tidskrifter. Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är militärhistoria, krigsväsen, historia, teknik, biografi samt geografi. Biblioteket förvärvar och registrerar allt svenskt militärt tryck som publiceras. Utöver detta har biblioteket en fin samling böcker från 1500-, 1600- och 1700-talet.

Referenslitteratur finns i läsesalen och övrig litteratur på informationstorget och i magasin. De flesta av bibliotekets böcker kan sökas i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS samt i den gemensamma bibliotekskatalogen för Riksarkivet. Biblioteket tillåter inga hemlån utan endast lån till läsesalen.

Man beställer fram litteraturen till läsesalen och läser den där. Beställningen görs via en beställningsfunktion i bibliotekskatalogen. För att detta ska fungera måste man bli registrerad som låntagare och uppvisa legitimation.

Länk till Lånereglerna

Öppettider

Biblioteket har samma öppettider och framtagningstider som forskarexpeditionen (man beställer fram litteraturen i forskarexpeditionen). Se öppettider för Täby.

Kontaktpersoner

Ilona Johansson
Telefon: 010-476 75 71

Karin Norberg
Telefon: 010-476 75 73

Henrik Bolmskog
Telefon: 010-476 75 86

E-post:  biblioteket.krigsarkivet[at]riksarkivet.se

Mer information om Riksarkivets alla bibliotek