Grundskolan införs

När grundskolan infördes 1962 var det efter decennier med debatt, utredningar och försöksverksamhet. Frågan om den nya skolan var kontroversiell, för alla ville inte acceptera att en gammal syn på skola och utbildning ersattes med moderna metoder och demokratiska ideal.

Läs mer om bakgrunden till att grundskolan infördes

Riksdagsdebatten

När beslutet fattades om att införa grundskolan 1962, var det efter två dagars hetsig debatt i riksdagen.

Läs mer om riksdagsdebatten om grundskolans införande

Undervisningsmetoder

Innan grundskolan infördes hade man under ett par decennier haft försöksverksamhet med nya metoder inom undervisningen.

Exempel på undervisning i olika skolämnen vid 1900-talets mitt

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg